Walka o czyste powietrze w Gminie Ząbkowice Śląskie będzie jeszcze bardziej efektywna dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Ograniczanie niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego”.

Blisko milion złotych trafi do mieszkańców naszej Gminy na wymianę nieekologicznych pieców centralnego ogrzewania na nowe. Z dotacji skorzystają 102 osoby, które składały zgłoszenia w drugim naborze wniosków. Wymienione zostaną w sumie 124 piece, a suma dotacji przekazanych mieszkańcom wynosi 918 450  zł. Jest to kolejny już etap realizacji projektu, z którego w 2017 roku skorzystały 63 osoby. Suma wsparcia przekroczyła wtedy pół miliona złotych. Dzięki realizacji dwóch etapów projektu do mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie w formie dotacji na poprawę jakości powietrza trafi ponad 1,4 miliona zł.