Absolwentki  i nauczyciele Liceum Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich, rocznik 1963 – 1968 spotkali się w sali konferencyjnej starostwa powiatowego przy ul. Prusa – dawnej siedziby szkoły – z okazji 50-lecia matury.

Pomimo upływu wielu lat w spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz Marcin Orzeszek i wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz.