Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły zakończyło kolejny, już 73 w swojej historii, rok szkolny. Apel podsumowujący miniony etap edukacji miał miejsce 22 czerwca 2018 r. Uroczystość została zorganizowana przez klasę 2c pod czujnym okiem mgr Jolanty Maziarz.

Prowadzący ostatnie przedwakacyjne spotkanie całej społeczności szkolnej Aleksandra Ostapiuk i Jakub Trojnar powitali przybyłych gości. Byli wśród nich: starosta ząbkowicki Roman Fester, starszy kapitan Paweł Gluza z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Wójcicka oraz gospodarze uroczystości, tj. dyrektor LO Tomasz Błauciak i wicedyrektor Mariola Hajduk.

Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy dzięki swojej wytrwałości zapracowali na specjalne nagrody.

 • Marcin Wiśniewski z klasy 2a został wytypowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły do prestiżowej nagrody, jaką jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów, która będzie wręczona przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na uroczystej gali. Marcin jest uczniem klasy o profilu matematyczno-informatycznym, średnia ocen 5,30 – ocena z zachowania wzorowa. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest bardzo uzdolniony w kierunkach ścisłych. Jest pasjonatem matematyki i fizyki. Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych: zdobył I miejsce w finale V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego, zakwalifikował się do finału XXXV Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków  pod patronatem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, pisząc pracę znacznie wykraczającą poza wiedzę szkolną na temat „Równania proste i trudne”, którą prezentował na spotkaniu Sejmiku. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i pomaga innym uczniom w zgłębianiu tajników matematyki.

Jessica Krysiak z klasy 2b, Witold Podraza z klasy 1d oraz Jakub Trojnar z klasy 2c zostali wytypowani do Nagrody Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, którą we wrześniu starosta ząbkowicki wręczy każdemu z uczniów podczas sesji rady powiatu.

 • Jessica uzyskała średnią ocen 5,0, a z zachowania ocenę wzorową. Uczestniczyła w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, m.in. Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej, Szkolnym Konkursie Języka Francuskiego i Szkolnym Konkursie Języka Polskiego. Największy sukces osiągnęła w Olimpiadzie Wiedzy o Mediach – w etapie centralnym, który odbywał się na Uniwersytecie Warszawskim osiągnęła tytuł laureata i będąc licealistką, uzyskała indeks na studia dziennikarskie. Chętnie pomaga w nauce innym uczniom. Powierzone jej obowiązki wykonuje bardzo dokładnie. Często jest autorką artykułów na stronę internetową szkoły i jedną z autorek gazetki festiwalowej z DFN.
 • Witold uzyskał średnią ocen najwyższą w szkole: 5,47, a z zachowania wzorową. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą, jest uzdolniony filologicznie i lingwistycznie. Osiąga sukcesy w konkursach ortograficznych (uzyskał tytuł wicemistrza w dyktandzie o miano Ząbkowickiego Mistrza Ortografii), brał udział w etapie okręgowym 48. Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, w etapie okręgowym 41. Olimpiady Języka Niemieckiego, uzyskał I miejsce w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Brał udział w etapie szkolnym: II Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,  Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego.
 • Jakub jest uczniem bardzo zdolnym, uzyskując średnią ocen 5,44, zajął drugie miejsce wśród uczniów klas I i II, otrzymał wzorowe zachowanie. Dał się poznać jako osoba bardzo ambitna. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwijanie przez Jakuba pasji i zainteresowań poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Uczestniczył w Olimpiadach z Języka Francuskiego, Angielskiego, Teologicznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej oraz konkursie szkolnym o USA, w którym zajął pierwsze miejsce. Wyróżnia się obowiązkowością. Swoje zdolności i talenty popiera systematyczną  pracą. W ubiegłym roku szkolnym 2017/2018 był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Angażuje się chętnie w życie klasy i szkoły. Udziela się społecznie, prowadząc zajęcia z gimnazjalistami i pomaga im pokonywać trudności w nauce matematyki.

Ewa Trębacz z klasy 1d, Mikołaj Zapotoczny z klasy 2a oraz Wojciech Strycharczyk z klasy 2c otrzymali Nagrody Starosty Powiatu Ząbkowickiego.

 • Ewa jest uczennicą klasy o profilu matematyczno-językowym, uzyskała wzorowe zachowanie oraz średnią ocen 5,24. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą i jest bardzo uzdolniona. W obecnym roku szkolnym zdobyła II miejsce w II  Konkursie wiedzy o współczesnej polszczyźnie, II miejsce w I Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Rosyjskiej. Brała udział w etapie szkolnym Olimpiady Lingwistyki Matematycznej i V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego, w Konkursie Recytatorskim Poezji Religijnej w ramach Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, w Konkursie Ortograficznym oraz zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Festiwalu Młodej Piosenki.
 • Mikołaj jest uczniem klasy o profilu matematyczno-informatycznym, uzyskał średnią ocen 5.40 i wzorowe zachowanie. Mikołaj wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Bardzo chętnie pomaga innym w nauce. Czynnie angażuje się w życie klasy i szkoły. Prowadzi najważniejsze uroczystości szkolne. Bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jest pasjonatem nie tylko nauk ścisłych, ale również piłki nożnej.
 • Wojciech uczęszczał do klasy o profilu matematyczno-językowym. Jest bardzo zdolny, pilny i obowiązkowy. Uzyskał średnią ocen 5,22 i bardzo dobrą ocenę z zachowania. Dał się poznać jako osoba ambitna i pracowita. Na szczególne podkreślenie zasługuje rozwijanie przez Wojciecha pasji i zainteresowań poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Uczestniczył w Olimpiadach z Języka Francuskiego, Angielskiego, Teologicznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej oraz konkursie szkolnym o USA. W Międzypowiatowym Konkursie Matematycznym zajął II miejsce.

W dalszej części apelu dyrektor LO wręczył świadectwa z wyróżnieniem pozostałym uczniom, którzy uzyskali średnią ocen 4,75 i więcej:

 • klasa 1a: Laura Karpińska 4,94, Julia Kornafel 4,88, Kamila Łyko 5,18, Julia Marcinków 4,88, Aleksandra Sierka 4,76;
 • klasa 1b: Nicola Burczak 4,88, Dominika Dyl 5,14, Patrycja Łuczak 4,76, Martyna Obrał 4,82, Magdalena Ozga 4,94;
 • klasa 1c: Maciej Rudy 4,76;
 • klasa 1d: Julia Glina 4,82, Dominika Głowacka 4,88, Tomasz Hołub 4,94, Klaudia Kłubowicz 4,94, Laura Machnik 4,94, Patryk Studnicki 4,76;
 • klasa 1e: Natalia Nowosad 4,82,
 • klasa 2a: Patrycja Bartkiewicz 5,13, Agata Gancarz 4,8, Dominika Pakuła 4,9;
 • klasa 2b: Maja Białas 4,89, Zuzanna Burzyńska 5,13;
 • klasa 2c: Agata Czyż 4,89, Klaudia Drabik 4,89, Agata Kijak 4,78, Szymon Łógowy 5,00, Aleksandra Ostapiuk 4,78;
 • klasa 2d: Daria Hadała 5,00;

Przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Wójcicka wręczyła statuetki „Jagiellonki 2018” uczniom z najwyższą średnią ocen w klasie. Otrzymali je: Kamila Łyko (kl 1a), Dominika Dyl (kl. 1b), Maciej Rudy (kl. 1c), Witold Podraza (kl. 1d), Natalia Nowosad (kl. 1e), Mikołaj Zapotoczny (kl 2a), Zuzanna Burzyńska (kl. 2b), Jakub Trojnar (2c) i Daria Hadała (1d). Podziękowania z rąk starosty ząbkowickiego otrzymali także wolontariusze, którzy w ciągu roku szkolnego 2017/18 czynnie pracowali z dziećmi,  pomagając im w nauce: Aleksandra Bielas, Klaudia Drabik, Jakub Trojnar, Zofia Rymaszewska, Martyna Obrał, Nicole Burczak, Klaudia Stosor, Kinga Dublowska.

Na zakończenie apelu uczennice naszej szkoły Kamila Łyko i Weronika Wójcik zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, a recytatorskim talentem wykazała się Paulina Pintal. Umiliły one ostatnie chwile przed wakacjami. Do tego, by w trakcie letniego wypoczynku zachować bezpieczeństwo licealistki i licealistów namawiał starszy kapitan Paweł Gluza. Dyrektor Tomasz Błauciak, jak i przybyli goście, życzyli wszystkim udanych wakacji, pełnych niezapomnianych przygód oraz zregenerowania sił na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/19.

tekst: Aleksandra Bielas – uczennica klasy 2c / foto: mgr Aneta Klinke-Osadnik
Udostępnione przez: Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich