Zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich, będące uczestnikami projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” realizowanego w ramach Działania 8.3 RPO WD 2014-2020 do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu pn.: „Własny biznes nie jest dla wybranych 2″ przewidziano środki finansowe na podjęcie działalności w wysokości do 24 000 złotych brutto oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 22 200 złotych. Nabór wniosków trwać będzie od 28.05.2018 r. do 11.06.2018 r.

Wnioski na wyżej wymienioną formę aktywizacji należy składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są: pokój nr 17 (I piętro) – wnioski o przyznanie  jednorazowo środków  na rozpoczęcie działalności gospodarczej, tel.: 748166717

Załączniki:

Wniosek

Zaświadczenie

Oświadczenie Poręczycieli

Formularz informacyjny

Wniosek-rozliczenie