Święto Flagi obchodzone jest między świętami państwowymi: Świętem Pracy, które przypada na 1 maja, a Świętem Konstytucji 3 Maja.

Termin ten nie został wybrany przypadkowo. Pierwszym powodem był fakt, że w czasach PRL-u w tym dniu zdejmowano flagi państwowe po 1 maja, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. Drugim powodem było założenie 2 maja 1945 roku biało-czerwonej flagi na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie, przez polskich żołnierzy zdobywających stolicę hitlerowskich Niemiec. Święto zostało wprowadzone na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 roku. Obecnie popularne stało się noszenie w Dniu Flagi kokardy narodowej. Tego dnia są organizowane różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne.

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego aktywnie i z pełnym zaangażowaniem przystąpili do obchodów święta. Pod opieką pań: Adeli Kaweckiej, Natalii Mączyńskiej i Moniki Wiechy klasy: II W, II TIM, II TGF i I TIM oraz III LOa i III LOb zorganizowały happening pod pomnikiem Orła Piastowskiego – symbolem Ziębic. Happening dostarczył mnóstwo emocji i radości, jednak przede wszystkim był wyrazem szacunku dla barw narodowych. Wydarzenie udokumentował pan Andrzej Łaba. Serdecznie dziękujemy!

 

Na podstawie relacji organizatorów – Redakcja ZSP