Powiatowy Urząd Pracy zaprasza na spotkanie informacyjne z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw  Obywatelskich w związku z realizacją projektu „Skuteczne i profesjonalne usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnością”.

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2018 roku o godz. 9:00 w sali narad Powiatowego Urzędu Pracy. Zgłoszenia  osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmowane są w tut. urzędzie  bezpośrednio przez właściwych doradców klienta oraz Renatę Kądziołkę – tel. 748166716 – pokój nr 15 – I piętro Serdecznie zapraszamy do współpracy i udziału w projekcie.

W ramach projektu oferowane jest bezpłatne wsparcie tj.:

  • usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnością i usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych – przewidziano średnio 2 godziny dziennie usługi asystenckiej na osobę z niepełnosprawnością (średnio 10 godzin tygodniowo) oraz średnio 10 godzin tygodniowo usługi opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej). W zależności od potrzeb liczba godzin może być zmniejszona lub zwiększona;
  • teleopieka (opieka na odległość za pomocą nowoczesnych technologii) – w ramach projektu teleopieka realizowana będzie przy pomocy urządzeń: kamera, pilot SOS, czujnik otwarcia drzwi, smartfon, Internet bezprzewodowy. Po zakończeniu projektu zestawy pozostaną w dyspozycji osób korzystających z nich w trakcie trwania projektu.
  • szkolenia dla asystentów, kandydatów na asystentów / opiekunów osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych – przewidziano 80 godzin szkolenia (32 godziny teorii i 48 godzin praktyki), wyżywienie podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia, a po zakończeniu szkolenia możliwość podjęcia zatrudnienia na rzecz osób z niepełnosprawnością / osób niesamodzielnych do grudnia 2019 roku
  • poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych – wsparcie kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i nagromadzonym stresem przez psychologa;
  • doradztwo indywidualne dla opiekunów faktycznych – realizowane poprzez dyżury specjalistów, którzy wesprą opiekunów faktycznych w codziennych działaniach i decyzjach dotyczących osób niepełnosprawnych.