Turnieje, zawody, warsztaty, przeglądy i akcje profilaktyczne – takie ważne i oczekiwane przez społeczeństwo zadania będą dofinansowane w tym roku z budżetu powiatu ząbkowickiego.

Na ogłoszony przez Zarząd Powiatu otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych wpłynęło 21 ofert organizacji. – Aktywność stowarzyszeń bardzo cieszy. Wybraliśmy projekty, wydarzenia, które cieszą się już dużą popularnością wśród uczestników albo takie, które mogą przyciągnąć uwagę mieszkańców powiatu – informuje wicestarosta Mariusz Szpilarewicz. Komisja konkursowa zarekomendowała dofinansowanie 15 ofert złożonych przez 15 stowarzyszeń. Jednym z warunków w tym roku było zapewnienie przez wnioskodawcę wkładu finansowego z własnych środków.

Wsparcie otrzymały następujące stowarzyszenia:

 • Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży SOSW „Szansa” na projekt integracyjno-profilaktyczny „Nie jestem inny, jestem taki sam jak Ty”,
 • Stowarzyszenie Augeo ze Złotego Stoku na II otwarty Złoty Turniej Karate Kyokushin dla dzieci i młodzieży,
 • Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Orlik Ząbkowice Śląskie na cykl rozgrywek i akcję „Wolę piłkę niż komputer”,
 • Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai na współorganizację V ogólnopolskiego biegu na 10 km „10 Ząbkowicka”,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Henrykowa na organizację VII Półmaratonu Henrykowskiego,
 • Stowarzyszenie inicjatyw na rzecz dzieci Ziemi Ząbkowickiej na organizację rajdów „Aktywnie spędzam czas wolny”,
 • Stowarzyszenie Aktywni-Kreatywni Braszowice na akcję i piknik ratowniczy realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym „Bezpieczny Powiat Ząbkowicki”,
 • Stowarzyszenie Ziębiccy Seniorzy Razem na projekt „Aktywni Seniorzy – to my”,
 • Złotostocki Uniwersytet Trzeciego Wieku na „VI Marsz Nordic Walking UTW 2018”,
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach na warsztaty artystyczne dla uczniów szkół powiatowych pt. „Magia teatru, czyli integracja poprzez kulturę,
 • Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamienieckiej na zorganizowanie stałej wystawy wykopalisk archeologicznych i osadnictwa
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie na organizację VI Zlotu Starych Sikawek,
 • Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku na Festiwal Piosenki „Radosna Niepodległa”,
 • Stowarzyszenie Animatorów Kultury SAK na projekt „Bajkolandia”,
 • Stowarzyszenie na rzecz rozwoju, promocji, oświaty, kultury i sportu na organizację XXIII Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu.