W Ziębickim Centrum Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem „Polska moja Ojczyzna”, który został ogłoszony w ramach gminnych obchodów 100-lecia Niepodległości Polski, a patronat honorowy nad nim objęła burmistrz Alicja Bira.

Konkurs, jaki odbył się 10 maja 2018 r., skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Do konkursu zgłoszonych zostało 31 prac w kategorii przedszkola 15 i w kategorii klasy I-III, 16 prac. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie grupowej pracy plastycznej w formie plakatu. Jury w składzie: Dorota Wrona-Popko – nauczyciel plastyki, Anna Faryś – przedstawiciel organizatora, Mirosław Masłowski – dyrektor ZCK, Rafał Śledź – Naczelnik wydziału Promocji, Andrzej Regner – dyrektor GCEiS oraz Katarzyna Kolega – dyrektor PNOP, biorąc pod uwagę wykonanie plakatu, estetykę, pomysłowość, zgodność z tematem, zachowaną formę plakatową samodzielność wykonania prac przez dzieci postanowiło przyznać miejsca w poszczególnych kategoriach:

Kategoria PRZEDSZKOLA:

  • I miejsce – Przedszkole Publiczne w Henrykowie Oddział w Krzelkowie praca pt. „WOLNOŚĆ”
  • II miejsce – Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach grupa Biedronki, praca pt. „ Polska mój dom – moja Ojczyzna”
  • III miejsce – Oddział Przedszkolny SP nr 2 w Ziębicach praca pt. „Polska moja Ojczyzna”

Kategoria Szkoły Podstawowe:

  • I miejsce: Klasa 3 c SP nr 2 w Ziębicach praca pt. „Polska duża i mała Ojczyzna”
  • II miejsce: klasa 2 a SP w Henrykowie praca pt. „Polska moja Ojczyzna”
  • III miejsce: klasa 1 a SP w Henrykowie praca pt. „Polska moja Ojczyzna”
  • Wyróżnienie: klasa 3 d SP nr 4 w Ziębicach praca pt. „Kocham Polskę”

Wystawę plakatów można oglądać codziennie do 30 maja 2018 w godz. 8:00 – 14:00 w Ziębickim Centrum Kultury. Organizatorem konkursu i wystawy jest Przedszkole Na Orlej Polanie przy współpracy z Urzędem Miejskim i Gminnym Centrum Edukacji i Sportu. Nagrodzeni otrzymali książki i albumy o Polsce oraz cukierki ufundowane przez GCEiS w Ziębicach.