W minioną sobotę miała miejsce bardzo podniosła uroczystość, zwłaszcza dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnicy, która została zorganizowana w związku z nadaniem sztandaru tej jednostce.

Ceremonia rozpoczęła się od Mszy świętej, podczas której proboszcz Parafii św. Mikołaja ks. Piotr Szpiłyk poświęcił sztandar mówiąc, że jest on nie tylko symbolem, z którym jednostka jest utożsamiana ale, to również spoiwo, które łączy daną społeczność. Została również przedstawiona historia OSP w Brzeźnicy, która rozpoczęła swoją działalność tuż po II wojnie światowej. Zostali przywołani wszyscy byli oraz obecni członkowie wraz z pełnionymi funkcjami.

Po liturgii uroczystości zostały przeniesione na boisko, gdzie odbyła się oficjalna część przekazania sztandaru. Dowódca uroczystości Henryk Rożniatowski z OSP w Przyłęku, po powitaniu pocztów sztandarowych z jednostek pożarnych z Przyłęku, Braszowic, Dzbanowa, Tarnowa, Lutomierza oraz Barda, zaprosił fundatorów i gości do wbijania gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej. Tego zaszczytu dostąpili przedstawiciele władz samorządowych: radna Sejmiku Dolnośląskiego Grażyna Cal, starosta ząbkowicki Roman Fester, burmistrz Miasta i Gminy Krzysztof Żegański, przedstawiciel straży pożarnej z Brzeźnicy Łukasz Deptuch, przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śl. Henryk Marciniak, ks. Piotr Szpiłyk. Ostatni gwóźdź wbił naczelnik OSP w Brzeźnicy Marcin Ostaszewski.

Niezwykle podniosłą chwilą, było odczytanie przez wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP we Wrocławiu Bogumiła Hencla aktu nadania sztandaru oraz jego przekazanie wg ceremoniału jednostce z Brzeźnicy. Nadanie sztandaru, było świętem nie tylko dla druhów ze straży w Brzeźnicy, ale też całej gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański składając gratulacje podkreślił jak bardzo odpowiedzialna jest to praca, nie tylko na rzecz społeczności lokalnej. Podziękował za dotychczasową społeczną służbę i dodał, że sztandar ten, będzie jednoczył wszystkich we wspólnym działaniu.