Gmina Ząbkowice Śląskie przejmie od Polskich Kolei Państwowych torowiska po nieczynnych liniach kolejowych nr 318 (E) i nr 320. Planowane przejęcie ma nastąpić w III kwartale 2018 roku – do tego czasu Polskie Koleje Państwowe S.A. we Wrocławiu zobowiązały się zakończyć procedury mające na celu uzyskanie wszelkich zezwoleń: Zarządu Głównego PKP S.A. oraz Ministerstwa Infrastruktury.

„Jestem przekonany, że jest to inwestycja niezwykle prorozwojowa dla Gminy Ząbkowice Śląskie, i przez wielu mieszkańców oczekiwana tak,  jak w przypadku tego typu inwestycji już zrealizowanych, związanych z szeroko rozumianą rekreacją: budową skateparku, rewitalizacją Parku Miejskiego, budową placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy, budową Orlików czy rozpoczętej budowy krytego basenu. Mam nadzieję, że docelowo ta ścieżka będzie łączyła Srebrną Górę ze Strzelinem, przebiegając przez Ząbkowice Śląskie, Ciepłowody i Kondratowice. ” – kończy Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich.