VI Powiatowa Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach.

17 maja 2018 r. już po raz szósty w  Ciepłowodach odbyła się Powiatowa Olimpiada Matematyczna. Tego dnia spotkali się uczniowie z gimnazjów powiatu ząbkowickiego aby w zdrowej rywalizacji powalczyć o nagrodę główną jaką był laptop ufundowany przez prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Józefę Warechowicz. Olimpiada organizowana jest dla uczniów klas gimnazjalnych i ma na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, poszerzanie wiedzy matematycznej, uczenie samodzielnego  myślenia, a także jest okazją do spotkania nauczycieli i uczniów gimnazjów powiatu ząbkowickiego.

Podobnie jak w latach poprzednich, co relacjonowaliśmy w naszym portalu, zawody obejmowały dwa etapy. Pierwszy – szkolny, w którym wyłoniono trzech najlepszych uczniów z każdego gimnazjum oraz drugi – powiatowy, polegający na rozwiązaniu 5 zadań otwartych i kończący się wyłonieniem trojga laureatów O wygranej decydują zdobyte punkty za rozwiązane zadania. Olimpiada sprawdza umiejętność zastosowania wiedzy matematycznej w zadaniach praktycznych.

W tym roku w zmaganiach wzięło udział 21 uczestników z siedmiu gimnazjów powiatu ząbkowickiego. Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów. W skład poszczególnych reprezentacji wchodzili:

  • SP 2 Ziębice: Sandra Stawasz, Krzysztof Kaputa, Kacper Kostyszyn oraz Violetta Burgielska – nauczyciel matematyki,
  • SP Złoty Stok: Mahawir Iwanowski, Krzysztof Marynowski, Kacper Wielgus oraz Gabriela Pluciak – nauczyciel matematyki,
  • SP Budzów z filią w Grodziszczu: Aleksandra Bodnar, Wanessa Nykiel, Konrad Badecki oraz Magdalena Gąsowska – opiekun grupy,
  • PG 1 Ząbkowice Śląskie: Olga Zaborska, Jakub Chociaj, Borys Sobieraj oraz Gabriela Grzęda – nauczyciel matematyki,
  • PG Przyłęk: Martyna Klag, Anna Frysztak, Paulina Sowa oraz Elżbieta Lipińska – nauczyciel matematyki,
  • SP Ciepłowody: Tomasz Stawowy, Aleksandra Opyc, Anna Zarówna oraz Elżbieta Opyc – nauczyciel  matematyki,
  • SP Henryków: Kacper Bieńka, Kacper Brejwo, Kamil Jendryka oraz Urszula Kłopocka – nauczyciel matematyki.

Po uroczystym rozpoczęciu i przywitaniu uczestników przez dyrektor ZS-P w Ciepłowodach Beatę Lupę, głos zabrali: wójt gminy Ciepłowody Łukasz Białkowski, Arkadiusz Lis – przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich oraz starosta ząbkowicki Roman Fester, który ufundował II nagrodę (tablet). Wójt gminy Ciepłowody ufundował z kolei nagrody dla dwóch laureatów trzeciego miejsca (dwie karty podarunkowe o wartości 300 zł.). Po części oficjalnej uczniowie rozpoczęli część pisemną, która trwała 90 minut. Po jej zakończeniu na uczestników czekał poczęstunek oraz atrakcje przygotowane przez Samorząd Uczniowski. W tym czasie nauczyciele sprawdzali prace uczniów. Wiedza i umiejętności  uczniów były bardzo wysokie. Do finału z wynikiem maksymalnym dostało się 6 uczniów: Tomasz Stawowy (Ciepłowody), Anna Zarówna (Ciepłowody) Olga Zaborska (Ząbkowice Śląskie), Krzysztof Marynowski (Złoty Stok), Krzysztof Kaputa (Ziębice), Kacper Wielgus (Złoty Stok). Czworo znalazło się w ścisłym finale.  Olga Zaborska napisała dogrywkę z wynikiem najwyższym (10/10), natomiast trzech uczniów: Tomasz Stawowy, Krzysztof Kaputa I Krzysztof Marynowski  z wynikiem 8/10 przystąpiło do kolejnej dogrywki o drugie miejsce. W wyniku kolejnej rundy wyłoniono laureatów II i III miejsca.

Najlepszą okazała się uczennica Publicznego Gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach Śląskich Olga Zaborska i do niej powędrowała nagroda główna, czyli laptop. II miejsce zajął Krzysztof Kaputa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, który stał się właścicielem tabletu. III miejsce wywalczyli równolegle: Tomasz Stawowy ze Szkoły Podstawowej w Ciepłowodach oraz Krzysztof Marynowski ze Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku, którzy otrzymali karty podarunkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a opiekunowie oraz goście obdarowani zostali pamiątkowymi pucharami. Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.