W Ziębickim Centrum Kultury odbyło się 10 maja 2018 r. gminne podsumowanie akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA”  zorganizowane wspólnie przez Gminne Centrum Edukacji i Sportu oraz klasy gimnazjalne w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

Uroczystość zorganizowana w sali Ziębickiego Centrum Kultury miała  podkreślić znaczenie akcji prowadzonej na terenie województwa dolnośląskiego, akcji zatytułowanej „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” dla mieszkańców GMINY ZIĘBICE, gminy, która stała się po II wojnie światowej nową ojczyzną dla wielu wielopokoleniowych rodzin polskich wysiedlonych z terenów kresów wschodnich. Organizatorzy gminnego podsumowania wyrazili wielką nadzieję, że dzięki uroczystości uda  się włączyć jak największą liczbę mieszkańców do działań wspierających to piękne przedsięwzięcie, przedsięwzięcie ratujące to co rdzennie polskie poza granicami naszego kraju, przedsięwzięcie, które będzie hołdem dla Polaków, którzy zostali na zawsze na kresach wschodnich, a których groby powoli upadające w ruinę, jedyne co pozostało po nich, przez dziesięciolecia zapomniane, odzyskają powoli  dzięki nam wszystkim swój dawny blask.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach Mariusz Szczepanowski powitał zaproszonych gości. Byli nimi: zastępca burmistrza Tomasz Bafia,  wicestarosta ząbkowicki Mariusz Szpilarewicz, wiceprzewodniczący rady miejskiej w Ziębicach Zygmunt Kuriata, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Ziębice, dyrektorzy, kierownicy i naczelnicy gminnych jednostek organizacyjnych, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ZSP w Ziębicach, członkowie Koła Kresowian i Miłośników Kresów w Ziębicach, przedstawiciele Związku Sybiraków, nauczyciele ze szkół i przedszkoli gminnych, przedstawiciele związków zawodowych działających w oświacie, oraz liczna grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Gościem honorowym uroczystości była inicjatorka akcji i znana wszystkim autorka programu „Studio Wschód” Pani Grażyna Orłowska-Sondej wraz ze swoją ekipą techniczną.

Następnym punktem programu było wystąpienia dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, a jednocześnie gminnego koordynatora akcji Pana Andrzeja Regnera, który przybliżył wszystkim zebranym Kresy Wschodnie, tym razem od strony „smaków”, przedstawiając charakterystyczne dania oraz zwyczaje Kuchni Kresowej. Akcja „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” skierowana jest przede wszystkim do placówek oświatowych i odbija się szerokim echem wśród społeczności uczniowskiej szkół i przedszkoli GMINY ZIĘBICE. W tym roku  zebrano ok. 1400 zł.

Działania gminnej oświaty nie kończą się jednak tylko i wyłącznie na zbiórce przysłowiowej złotówki na ratowanie polskich nekropolii. Dzięki wsparciu dyrektorów, zaangażowaniu nauczycieli oraz hojności dzieci i rodziców od wielu lat organizowana jest zbiórka zniczy na polskie cmentarze dzięki czemu kilkaset naszych gminnych zniczy rozświetla rokrocznie w przededniu dnia Wszystkich Świętych groby naszych rodaków na kresach wschodnich. Nie zapominamy też o naszych najmłodszych rodakach za wschodnią granicą organizując systematycznie w ramach akcji „PACZKA DLA POLAKA NA KRESACH WSCHODNICH” zbiórkę słodyczy i artykułów spożywczych w tak ważnych dla nas Polaków okresie Świąt Bożego Narodzenia. Jest już tradycją, że organizatorzy uroczystości wyróżniają osoby z terenu ziębickiej gminy, które zrobiły w ostatnich latach wiele dla wspólnej sprawy Kresów Wschodnich. Okolicznościowe statuetki oraz honorowy tytuł „Ziębickiego Przyjaciela Kresów” otrzymały w tym roku następujące osoby: Pani Urszula Chylińska – wicedyrektor SP nr 4 w Ziębicach, Pani Dorota Mikołajczyk – wicedyrektor SP nr 2 w Ziębicach, Pan Janusz Kwaśnica – wicedyrektor SP nr 4 w Ziębicach, Pan Grzegorz Łojowski – wicedyrektor SP w Henrykowie.

Po części oficjalnej uroczystości rozpoczęła się część artystyczna, w której zaprezentowali się w pięknym wzruszającym przedstawieniu patriotycznym uczniowie klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach: Katarzyna Nicieja, Oliwia Bomba, Oliwia Chwedeczko, Wiktoria Działek, Aleksandra Świdzińska, Hanna Czubala, Mariola Nenkin , Aleksandra Dybaś, Wiktoria Hamela, Martyna Smetkiewicz, Hanna Czubala, Mariola Nenkin, Wiktoria Gwoźdź, Kornelia Twardy, Oliwia Pałys oraz Krzysztof Kaputa, przygotowani przez nauczycieli Panią Annę Boczar i Panią Marzenę Jabłońską. W przygotowaniu przedstawienia pomagali również Pani Aldona Gniewczyńska i Pani Joanna Nawrot. Doskonały dobór repertuaru i wspaniałe wykonanie, a także piękne stroje i dekoracja sceny przyczyniły się do owacji na stojąco wypełnionej po brzegi sali Ziębickiego Centrum Kultury.

Podczas gminnego podsumowania akcji odbyła się kwesta na renowacje cmentarzy na kresach wschodnich. Dzięki hojności obecnych w ZCK mieszkańców naszej gminy udało się zebrać kwotę ponad 600 zł! Po zakończeniu uroczystości wszyscy goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach oraz na wystawę przepięknych prac przedszkolaków i uczniów klas  1-3 szkół podstawowych przygotowanych na konkurs zorganizowany przez Przedszkole Na Orlej Polanie w Ziębicach w związku z rokiem jubileuszowym, a zatytułowany „Polska moja Ojczyzna”.

Dziękuję i zapraszam na kolejne podsumowanie akcji „MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA” w 2019 roku.

Andrzej Regner – gminny koordynator akcji