Gmina Złoty Stok pozyskała kolejne dofinansowania o łącznej kwocie prawie 60 000 euro na realizację ważnych zadań mających na celu rozwój gminy.

Pierwszy projekt pn. „Ku pamięci pokoleń – rewitalizacja części zabytkowego cmentarza w Złotym Stoku” obejmować będzie odrestaurowanie elementów architektonicznych, odtworzenie zieleni oraz zainstalowanie oświetlenia w otoczeniu mauzoleum rodziny Güttlerów. Wartość dofinansowania 30 000 euro. Drugi projekt pn. „Złoty Stok – Bílá Voda – promocja pogranicza” będzie polegał przede wszystkim na kompleksowej promocji walorów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego. Wartość dofinansowania 29 750 euro

Wsparcie dotyczy dwóch projektów ze środków Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Oba projekty  będą uzupełnieniem oferty turystycznej i promocyjnej zachęcając turystów do zwiedzania i poznawania walorów gminy i miasta Złoty Stok.