Do odwiedzenia Ząbkowic Śląskich Kornela Morawieckiego zaprosił Dariusz Jagieła. Marszałek-senior Sejmu RP przyjechał w miniony poniedziałek. Wizyta trwała nieco ponad godzinę i miała charakter roboczy.

Jak informowała już Gazeta Ząbkowicka, Dariusz Jagieła zamierza kandydować na stanowiska burmistrza Ząbkowic Śląskich. Od kilku dni prowadzi publiczną kampanię pod hasłem „Porozmawiajmy o Ząbkowicach”, która – jak zapowiadał w wywiadzie dla portalu Express-Miejski – ma stanowić okazję do wymiany poglądów na temat tego, co stanowi szansę na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.

Spotkanie odbyło się w położonym w samym centrum miasta biurze, które pod szyldem „O naszej przyszłości” zorganizował kilka dni temu Dariusz Jagieła. Dr Kornel Morawiecki – lider partii „Wolni i Solidarni” przedstawił krótko swoje stanowisko wobec bieżącej sytuacji politycznej i społecznej. Przede wszystkim jednak interesował się relacjami na temat spraw dotyczących społeczności lokalnej i jej problemów. Gospodarz spotkania Dariusz Jagieła omówił ważne – w jego ocenie – zjawiska wpływające na kondycję rodzin i przedsiębiorców w gminie. Zwracał też uwagę, że chce przez najbliższe miesiące pobudzić szeroką publiczną debatę o przyszłości gminy.

W spotkaniu brała udział grupa mieszkańców, którzy również przedstawiali swoje spostrzeżenia i zgłaszali sugestie. Szczególnie o codziennych problemach lokalnej społeczności w wymiarze gminy i powiatu mówił obecny na spotkaniu radny rady powiatu ząbkowickiego Marek Ciapka. Wszyscy obecni byli zgodni, że codziennej pracy samorządowej największą wagę należy przykładać do sytuacji rodzin. Poseł Kornel Morawiecki, odnosząc się do wysłuchanych opinii, apelował, by traktować gminy jako „nasze małe ojczyzny, bo jeśli poczujemy, że są „nasze”, wówczas będziemy się o nie bardziej troszczyć i wspólnie pracować dla ich przyszłości”.

Na uruchomionym niedawno fanpejdżu „101 pomysłów dla Ząbkowic – Dariusz Jagieła”, po poniedziałkowym spotkaniu napisano: Szukamy przyjaciół Ząbkowic Śląskich. Gościliśmy dzisiaj Pana posła Kornela Morawieckiego – marszałka seniora Sejmu RP. Rozmawialiśmy o tym, co ważne dla takich gmin jak nasza. Udany dzień! Wkrótce kolejne spotkania.