Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak poinformuje dzisiaj oficjalnie o przyznaniu rządowych promes usuwanie skutków zdarzeń meteorologicznych w zakresie infrastruktury komunalnej w naszym województwie. Wśród 59 kolejnych dotacji 3 trafią na teren powiatu ząbkowickiego, a ich łączna wartość wyniesie prawie 2,2 mln zł. Tylko w tym roku suma rządowych promes trafiających na nasz teren jest rekordowa i sięga niemal 8,3 mln zł.

Najwyższa kwota zasili budżet samorządu powiatu ząbkowickiego. Na remont zniszczonej po intensywnych opadach deszczu w czerwcu 2017 r drogi powiatowej nr 3174D w Ziębicach trafi 1 533 000 zł. Warto w tym miejscu dodać, że to druga pod względem wysokości kwota promesy w skali całego regionu. Dzięki temu możliwe stanie się wybudowanie nowej jezdni, kanalizacji burzowe na odcinku 0,687 mb oraz ciągów pieszych. Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzyma 560 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku komunalnego w sołectwie Sławęcin. Budynek ten uległ uszkodzeniom po gwałtownych opadach deszczu z lipca 2013 r. 52 000 zł otrzyma samorząd gminy Stoszowice. Środki te stanowią wsparcie projektu przebudowy nawierzchni drogi we wsi Rudnica, która uległa degradacji po nawałnicy z czerwca 2017 r.

Wiadomość o wymienionych wyżej decyzjach o rozdysponowaniu kolejnej w tym roku puli środków ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji potwierdził radny gminy Stoszowice Tomasz Krzeszowiec – społeczny asystent ministra Michała Dworczyka – szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zarazem posła na Sejm z okręgu wałbrzyskiego. Pierwszy pakiet rządowej pomocy, o którym pisaliśmy w naszym portalu, został przyznany samorządom w kwietniu 2018 r. Wtedy na teren powiatu ząbkowickiego przekazano łącznie ponad 6 mln zł. Wsparcie otrzymały wtedy: powiat ząbkowicki (2,6 mln zł), gmina Złoty Stok (1,8 mln zł), gmina Stoszowice (1,6 mln zł) oraz gmina Kamieniec Ząbkowicki (206 tys. zł).

Ikona: pixabay.com.pl