Miejsce, w którym nauczycie się pływać i może stąd wyjdą przyszli mistrzowie sportów wodnych – tak marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski określił budowaną w Ząbkowicach Śląskich krytą pływalnię. Z kolei biskup świdnicki Ignacy Dec przypomniał, że Kościół zawsze wspiera dzieła służące człowiekowi i jego rozwojowi. Burmistrz Marcin Orzeszek wyraził natomiast nadzieję, że inwestycja spełni oczekiwania ząbkowiczan.

14 maja 2018 r. odbyła się ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego w powstający z pobliżu stadionu miejskiego obiekt. Jak stwierdził burmistrz, budowa basenu była postulowana już w latach 70. ubiegłego wieku i decyzja o jej realizacji jest możliwa dzięki zaangażowaniu i dobrej woli wielu osób. Przede wszystkim jednak służyć ma potrzebom mieszkańców, a szczególnie dzieciom i młodzieży.

O tym, że właśnie najmłodsi ząbkowiczanie mają być głównymi użytkownikami krytej pływalni mówili wicemarszałek województwa dolnośląskiego Iwona Krawczyk, posłanka Monika Wielichowska oraz starosta ząbkowicki Roman Fester. Pod aktem erekcyjnym podpisali się gospodarze i goście uroczystości oraz uczennice i uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy. Do tuby trafiły też egzemplarze gazet, 2-złotowa moneta, 10-złotowy banknot i symboliczna moneta z herbem Ząbkowic Śląskich. Przy wsuwaniu całego zawiniątka do metalowej osłony nie obyło się bez perturbacji, ale ostatecznie burmistrz Marcin Orzeszek oraz przewodniczący rady miejskiej Andrzej Dominik „sposobem” zmieścili wspomniane przedmioty do tuby. Następnie tuba trafiła do symbolicznego kamienia węgielnego. Została w nim zabezpieczona betonem wlewanym kielnią przez dorosłych i młodych uczestników spotkania. Cała uroczystość zakończyła się poświęceniem miejsca inwestycji, czego dokonał ks. biskup Ignacy Dec.

Inwestycja, obiecana 8 lat temu, ruszyła po podpisaniu umowy z wykonawcą jesienią 2017 r., co relacjonowaliśmy w naszym portalu. Jak poinformował wczoraj burmistrz Marcin Orzeszek, „największa w najnowszej historii gminy Ząbkowice Śląskie inwestycja” ma być oddana do użytku za niespełna rok. Dziękował przy tym przedstawicielom samorządu województwa dolnośląskiego za pomoc finansową, jaką niedawno przekazał sejmik w kwocie 1,25 mln zł. Podał też kwotę 3,3 mln zł, jaką gminie przyznało ministerstwo sportu i turystyki. Jak pisaliśmy w naszym portalu, koszt całego przedsięwzięcia wynosi ok. 18,4 mln zł. Ząbkowice Śląskie są jednym z ostatnich dolnośląskich miast powiatowych, gdzie dotąd nie wybudowano krytej pływalni. Wczorajsza uroczystość zaczęła się oglądaniem placu budowy, a zakończyła się wspólnym zdjęciem.