Projekt Gminy Ząbkowice Śląskie w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną dzięki czemu ma szansę uzyskać nawet 4 miliony złotych dofinansowania.

Projekt pn. „Wdrożenie inteligentnego systemu IOT w celu poprawy jakości zarządzania miastem i efektywnej współpracy z mieszkańcami” zakłada wdrożenie pilotażowych i innowacyjnych rozwiązań mających na celu wzrost jakości zarządzania miastem, poziomu zaangażowania społecznego oraz dostępności e-usług wykorzystywanych przez zróżnicowane grupy odbiorców. Przygotowanie wniosku poprzedzone będzie pracami projektowymi we współpracy z ekspertami z Ministerstwa Rozwoju co da możliwość pozyskania kolejnych środków zewnętrznych dla Ząbkowic Śląskich.