Jeszcze w ubiegłym tygodniu informowaliśmy o unijnej dotacji, jaką uzyskał samorząd Złotego Stoku. Niemal 60 tys. euro wpłynie na zadania związane z renowacją zabytków i promocją turystyczną. Tym razem odnotowujemy dofinansowanie projektu drogowego, na co gmina otrzyma prawie 900 tys. zł.

Na kapitalny remont ul. Sienkiewicza gmina Złoty Stok otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wsparcie w kwocie 881 020 zł z programu usuwania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej spowodowanych intensywnymi opadami atmosferycznymi. W ramach tego przedsięwzięcia ułożona będzie nowa nawierzchnia ulicy wraz z chodnikami, instalacją wodną i burzową.

Warto przypomnieć, ze to już kolejne w ostatnich miesiącach znaczące dofinansowanie na przebudowę złotostockich ulic. W kwietniu 2018 r. na kompleksową modernizację ul. Wolności i części ul. Górniczej gmina otrzymała promesę o wartości 1 859 000 zł przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z kolei w lipcu 2017 r. Złoty Stok pozyskał  1 205 750 zł na kapitalny remont ul. Leśnej. Uroczyste oddanie tej właśnie ulicy do użytku zaplanowane jest już w tym tygodniu.

Omówione wyżej inwestycje to nie wszystko, co zasiliło w tych dniach budżet Złotego Stoku. W ramach V naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 156 zł, z którego zostaną zakupione defibrylatory, torby ratownicze i deska ortopedyczna dla dzieci. Sprzęt ten trafi do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

FOT: UM Złoty Stok