W minioną niedzielę zakończył pracę w Ząbkowicach Śląskich brat Doroteusz Bukowski. Przez cztery lata był przeorem klasztoru Zakonu Ojców Bonifratrów i wraz ze swoimi współbraćmi Wojciechem i Braulio sprawował posługę duszpasterską dla wiernych nawiedzających kościół pw. Św. Józefa.

W trakcie obu niedzielnych mszy świętych wierni podziękowali bratu Doroteuszowi za służbę wśród chorych i działania na rzecz przywrócenia szpitalowi przy ul. 1 Maja funkcji opiekuńczo-leczniczych. Efektem tej gorliwej pracy było m.in. powołanie w 2017 r. hospicjum domowego dla osób dorosłych. Już w roku 2015 prowadzona była akcja pod hasłem „samarytańska sobota u bonifratrów”, co polegało na bezpłatnych konsultacjach lekarskich, logopedycznych i psychoterapeutycznych oraz z fizjoterapeutami. Niekonwencjonalną formą promocji obecności zakonu w Ząbkowicach Śląskich była pierwsza edycja ząbkowickiej nocy kościołów w 2017 r. W końcowym słowie brat Doroteusz dziękował wiernym, władzom samorządowym i instytucjom za przychylność wobec wszystkich inicjatyw prowadzonych przez zakon. Podziękował też ząbkowickiemu duchowieństwu oraz siostrom zakonnym za codzienną współpracę w duszpasterskiej trosce o ząbkowiczan. Zapewniał też o duchowej jedności z mieszkańcami Ząbkowic.

Tak jak zapowiadaliśmy w naszym portalu, o zmianach personalnych we wszystkich wspólnotach bonifraterskich w Polsce zdecydował wybrany niedawno nowy przełożony prowincjalny zakonu. W dotychczasowym składzie wspólnota w Ząbkowicach Śląskich posługiwała od 2015 r., kiedy reaktywowano klasztor bonifratrów po kilkuletniej przerwie. Od najbliższej niedzieli przełożonym ząbkowickiej wspólnoty będzie brat Szymon Klupa.

AKTUALIZACJA: 03.06.2018 / 11:00

Dzisiaj, podczas porannej Mszy św. dopełnione zostały czynności kanonicznego przekazania klasztoru Ojców Bonifratrów w Ząbkowicach Śląskich nowemu przeorowi.

W obecności wiernych brat prowincjał Łukasz Dmowski odczytał sporządzony w Rzymie dekret generała zakonu brata Jesúsa Etayo Arrondo, mianujący nowego przeora wspólnoty ząbkowickiej. Nowym przełożonym wspólnoty jest brat Szymon Klupa. Życzenia owocnej posługi w naszym mieście złożył mu dotychczasowy przeor brat Doroteusz Bukowski, który prosił wiernych o życzliwe przyjęcie swojego następcy. Na zakończenie ceremonii bracia złożyli nowemu przełożonemu zapewnienia posłuszeństwa. Pochodzący rodzinnie z archidiecezji krakowskiej, zakonnik złożył śluby wieczyste w marcu br. Dotąd posługiwał w klasztorze bonifratrów w Cieszynie, a ostatnio we Wrocławiu, a od dzisiaj kierować będzie życiem i pracami wspólnoty pw. Świętego Józefa Robotnika w Ząbkowicach Śląskich.

AKTUALIZACJA 2: 04.06.2018 / 11:30

Na dniach, poza bratem Szymonem ząbkowicką wspólnotę tworzyć będą także: brat Jacek Szyszka (dotąd w klasztorze pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach k/Gostynia) oraz brat Braulio Maria Ciesiński. Natomiast Ząbkowice Śląskie, po czterech latach opuści brat Wojciech Rama.