Łukasz Sikorski – koordynator współpracy  THW Berlin – Lichtenberg i OSP w Budzów, jako pierwszy polski strażak zdał egzamin ratownika Technisches Hilfswerk.

Przez tydzień poznawał wszystkie tematy szkoleniowe, a także obsługę sprzętu Technisches Hilfswerk na obozie treningowym Störitzland w Brandenburgii, gdzie wraz z innymi asystentami przygotowywał się do egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzonego przez przedstawicieli Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec. Egzamin odbył się w minioną sobotę 14 kwietnia 2018 r.