51. sesja rady gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyła się dzisiaj i przebiegła, mimo szeregu głosowań, bardzo sprawnie. Zmiany, do jakich doszło pod koniec marca br., co relacjonowaliśmy w naszym portalu, zostały domknięte. Po odwołaniu większością głosów w trybie tajnym radnej Elżbiety Cwek, nową wiceprzewodniczącą rady została Bernadeta Chodasewicz. Przywrócono także statut gminy jaki obowiązywał po zmianach dokonanych przez poprzednią większość pod koniec 2015 r.

Obrady rozpoczęły się minutą ciszy w związku ze śmiercią Stefana Gnaczego – prezesa Towarzystwa Miłośników Kamieńca Ząbkowickiego, wieloletniego dyrektora Gminnego Centrum Kultury oraz członka Ochotniczych Straży Pożarnych. Ostatnie pożegnanie zmarłego dzisiaj nagle w wielu 67 lat znanego mieszkańca i pasjonata ziemi kamienieckiej odbędzie się w poniedziałek 9 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim.

Po pisemnym wniosku grupy radnych o odwołanie Elżbiety Cwek, powołana komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowania nad odwołaniem radnej, po czym po zgłoszeniu kandydatury Bernadety Chodasewicz, ta sama komisja poprowadziła procedurę wyboru. W obu głosowaniach większość 8:6 przesądziła o personalnej zmianie w prezydium kamienieckiej rady. Radni dokonali także korekt w składach personalnych komisji. Nową szefową komisji budżetu została radna Sylwia Demidowicz, zaś pracami komisji oświaty i zdrowia kierować będzie radna Bernadeta Chodasewicz. Z prac w komisji rewizyjnej zrezygnowali wcześniej radni Tadeusz Cenarski i Edward Szulin. Mimo wątpliwości zgłaszanych przez opozycyjnych radnych, większość zdecydowała również o przywróceniu statutu gminy, jaki obowiązywał do grudnia 2015 r. Przewodniczący Dominik Krekora, dopytywany przez radną Elżbietę Cwek o „cofanie się do tyłu” przyznał, że „wracamy do przeszłości jeśli chodzi o statut, bo sprawdzał się w praktyce”.

W części sesji przeznaczonej na zadawanie pytań radna Elżbieta Cwek pytała o widoczne w korycie i na brzegu Budzówki przepływającej przez kamienieckie błonia nieczystości. Wójt Marcin Czerniec zapewnił, że służby gminne podejmują stosowne działania, by zapewnić porządek na całym obszarze w pobliżu rzeki, której biegiem administrują inne instytucje i są one monitowane w tej sprawie. Przypomniał przy tym, że dwa lata temu udało się przeprowadzić generalne porządki w biegu Budzówki, dzięki czemu obecnie łatwiej jest dokonywać bieżących porządków. Z kolei, odpowiadając na pytania jednego z sołtysów o powody, dla których nie ma w gminie Kamieniec Ząbkowicki tzw. funduszu sołeckiego, przypomniał, że w ramach budżetu samorząd przeprowadza w każdym z sołectw niezbędne inwestycje i zakupy, których wartość znacząco przewyższa kwoty, jakie mogłyby przypadać poszczególnym wsiom na podstawie algorytmu stosowanego w schemacie funduszu sołeckiego.

Przebieg dzisiejszej sesji rady gminy, podobnie jak poprzednich, można obejrzeć za pośrednictwem kanału You Tube Gminy Kamieniec Ząbkowicki.