Z okazji Dnia Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ząbkowicach Śląskich odbył się konkurs „Szkolny Mistrz Języka”. Miał on na celu promowanie wśród uczniów postawy świadomego posługiwania się językiem ojczystym, sprawdzenie umiejętności językowych oraz rozwijanie uzdolnień.

Uczniowie klas IV-VII zmierzyli się z testem składającym się z dwóch części. Część pierwsza to dyktando ortograficzne, zaś w część druga zawierała pytania z zakresu m.in. fonetyki, słowotwórstwa, fleksji, składni oraz szeroko pojętej poprawności językowej. Wyniki konkursu na poszczególnych poziomach przedstawiają się następująco:

KLASY IV:

 1. miejsce – Amelia Weżgowiec
 2. miejsce – Natalia Więcław
 3. miejsce – Justyna Dębińska

KLASA V:

 1. miejsce – Amelia Karpiak
 2. miejsce – Klaudia Krasowska
 3. miejsce – Emanuela Sawicka

KLASA VI:

 1. miejsce – Gracjana Dziopa
 2. miejsce – Martyna Bednarz
 3. miejsce – Michał Chmielowiec

KLASY VII:

 1. miejsce – Izabela Kiepiela
 2. miejsce – Maja Styczyńska
 3. miejsce – Katarzyna Szmit

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!