Prawie 7 mln zł wynosi wartość realizowanego projektu rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Ponad 4,7 mln zł wynosi unijna dotacja przyznana gminie w grudniu 2017 r. z puli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Od 2012 r. wydano już na wszystkie działania rewitalizacyjne w obrębie pałacu i parku ok. 10 mln zł.

Na temat skali i zakresu projektu sygnalizowanego w naszym portalu, jaki jest aktualnie prowadzony w Kamieńcu Ząbkowickim, mówił wójt Marcin Czerniec podczas briefingu, jaki odbył się wczoraj w Gminnym Centrum Kultury. Wypowiedź włodarza transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Rewitalizacją zespołu pałacowo-parkowego Pałac Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne – to temat briefingu Marcin Czerniec – wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – #dzieje_się_teraz #to_co_widzimy_na_żywo

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Wtorek, 24 kwietnia 2018

 

Odnowa Pałacu Marianny Orańskiej wraz z otaczającym go parkiem to projekt realizowany przez gminę Kamieniec Ząbkowicki od sześciu lat, które od zeszłego roku nabrało szczególnego rozmachu. Zakres już przeprowadzonych prac, planowane następne działania i spodziewany efekt mogą się okazać przedsięwzięciem na miarę XXI wieku. Autorzy wdrażanych rozwiązań doskonale bowiem łączą szacunek wobec dzieła pozostawionego przez fundatorkę całego kompleksu pałacowo-parkowego z najnowocześniejszymi sposobami na to, by bezcenny zabytek nabierał cech prawdziwej atrakcji turystycznej i stanowił miejsce kulturotwórcze. Głównym ekspertem całego procesu przywracania pałacu i parku do świetności jest prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko z Politechniki Wrocławskiej. Nad pięknem założenia parkowego czuwa szczególnie mgr inż. Halina Gołda-Krajewska – architekt krajobrazu. Należy zaznaczyć, że cały przygotowany schemat rewitalizacji obejmuje 30 odrębnych obiektów architektury lub mikroobszarów krajobrazowych – można je zobaczyć na poniższej infografice.

Włodarz kamienieckiej gminy, w trakcie wczorajszego wystąpienia, przypomniał po krótce historię pałacu, w tym jej najnowsze wątki. Zwrócił uwagę na fakt, że po przejęciu przez samorząd władania pałacem i parkiem, pomiędzy 2012 a 2013 r. trwały bardzo żmudne czynności polegające na oczyszczeniu wnętrza i otoczenia obiektu z nawarstwionych śladów dewastacji, zaśmiecania i naturalnej jego degradacji. Udało się udostępnić niektóre sektory pałacu dla zwiedzających już w 2013 r. i jednocześnie trwają konsekwentnie podejmowane prace mające na celu nadanie poszczególnym częściom pałacu oraz parku stanu, jaki można odtworzyć m.in. na podstawie dostępnej ikonografii i rozmaitych archiwalnych dokumentów. Jednocześnie projektanci starają się wpisywać w kolejno odnawiane połacie obiektu i otoczenia elementy nadające im walor atrakcyjności turystycznej oraz funkcjonalności edukacyjnych i kulturowych. Jako przykład takiego modelu renowacji, wójt Marcin Czerniec wskazał m.in. odbudowywane Mauzoleum. Jak zapowiedział, już pod koniec tegorocznych wakacji letnich, obiekt ten – przez wiele lat zapomniany i niszczejący – stanie się jedną z prawdziwych pereł w koronie kamienieckich zabytków. Poza starannym odwzorowaniem pierwotnego wyglądu całego Mauzoleum, wprowadzone doń zostaną tak innowacyjne rozwiązania, jak holograficzna postać opowiadająca o historii tego miejsca. Innym elementem, nadającym samemu pałacowi nowego klimatu, jest rekonstrukcja stolarki okiennej parteru dziedzińca oraz rekonstrukcja balustrady tarasu widokowego, czy też wyposażenie pałacu i mauzoleum zarówno w odzyskiwane detale, jak i nowoczesne technologie muzealne. Jedną z nich będzie opracowywana mobilna aplikacja służąca celom ważnym dla grup edukacyjnych i turystycznych. Do tego dodać jeszcze trzeba wykonanie oznaczonych i oświetlonych tras spacerowych wokół Pałacu. Niektóre z tych konkretnych faktów prezentują poniższe infografiki.

Istotne jest – według wójta gminy Kamieniec Ząbkowicki – równoważenie zadań ściśle związanych z renowacją kompleksu pałacowo-parkowego z funkcjami społeczno-gospodarczymi. Poza zabezpieczeniem całego terenu przed degradacją, poza nadaniem mu wielowątkowej atrakcyjności, nie mniej ważne jest włączenie miejscowej społeczności w korzyści płynące ze zwiększenia ruchu turystycznego, z konieczności zapewnienia całemu założeniu prawidłowej i stałej opieki i obsługi, na wzmacnianiu tożsamości lokalnej skończywszy. Te kwestie absorbują wszystkich kamienieckich samorządowców, którzy od szeregu lat angażują się w skuteczne prowadzenie odnowy pałacu i parku w Kamieńcu Ząbkowickim. Jak stwierdził na zakończenie Marcin Czerniec ocalenie zespołu pałacowo-parkowego przed zapomnieniem i degradacją może uczynić Kamieniec Ząbkowicki ważnym ośrodkiem kulturalnym i edukacyjnym w skali szerszej, niż region. Wójt ujawnił, że złożono już wszelkie dokumenty, na podstawie której Prezydent RP będzie mógł zdecydować o wpisaniu Pałacu Marianny Orańskiej na listę Pomników Historii jeszcze w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.