W porządku obrad najbliższej sesji Sejmiku Dolnośląskiego znalazł projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ząbkowice Śląskie na dofinansowanie w 2018 roku budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich.

Jeśli w 19 kwietnia 2018 r. większość radnych wojewódzkich poprzez propozycje zarządu województwa dolnośląskiego, wówczas do budżetu gminy Ząbkowice Śląskie wpłynie 1 250 000 zł na zadanie, którego wartość – jak pisaliśmy w naszym portalu – sięga kwoty prawie 18 400 000 zł. To będzie też oznaczać, że urzędnicy magistraccy po raz pierwszy od 2010 r., gdy pojawił się pomysł budowy krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich, zdołali pozyskać dotację na przedsięwzięcie, które dotąd jest realizowane jedynie w oparciu o własny budżet zasilany jedynie kredytami, co już było omawiane w naszych wcześniejszych publikacjach.

Brak przynajmniej 50-procentowego wsparcia tak dużego projektu nadal jednak musi niepokoić. Kwota, która zasili kasę gminną – jeśli sejmik wojewódzki przyjmie uchwałę – stanowi aż? / tylko? 6,8% ogółu kosztów. To wynika z już zawartych przez samorząd gminny umów. Oczekiwany przez ząbkowiczan obiekt ma powstać w drugiej połowie 2019 r. Trzeba zatem oczekiwać kolejnych, nade wszystko pilnych, działań burmistrza i jego współpracowników. Warto też docenić pomocny gest samorządu Dolnego Śląska, który w tej kadencji znacząco pomógł kilku innym gminom budującym obiekty pływackie w ramach programu „Dolnośląskie Delfinki”, gdzie dotacje oscylowały wokół 50% kosztów inwestycji. Na ten temat pisaliśmy w naszym portalu.

W chwili obecnej nie ma żadnej informacji o decyzji ministerstwa sportu i turystyki w sprawie umowy na dotację zawartej jeszcze w 2015 r., która – co odnotowaliśmy już na naszych łamach – z przyczyn leżących po stronie gminy, nie została zrealizowana. Ewentualne wsparcie ministerialne sięgnąć może nawet wartości 3 mln zł. Wiadomo natomiast, że gmina nie otrzyma znaczącej sumy ponad 10 mln zł z puli Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Jak już informowaliśmy, aplikacja złożona przez urzędników gminy była nieprawidłowa i z tego powodu została odrzucona ze względów formalnych. Wobec powyższego pozostałe 93,2% zakontraktowanych nakładów nadal obciążają budżet własny Ząbkowic Śląskich.

ZOBACZ WPIS NA TEN TEMAT NA BLOGU KOTOWICZ.PL

Jest też dobra wiadomość, gdyż w trakcie czwartkowej sesji Sejmik Dolnośląski będzie rozpatrywać jeszcze jedną uchwałę. Projekt dokumentu dotyczy udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”.

Wśród samorządów powiatu ząbkowickiego, które znalazły się na liście tych dotacji są:

  • Stoszowice – kwota: 140 000 zł – na rozbudowę infrastruktury przy obiektach sportowych boisk sportowych w Budzowie, Rudnicy i Przedborowej,
  • Ząbkowice Śląskie – kwota: 100 000 zł – na przebudowę instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego nr 1,

Na liście rezerwowej znalazły się wnioski gmin:

  • Złoty Stok – kwota 150 000 zł – na budowę urządzeń służących aktywnemu wypoczynkowi i kształtowaniu postaw prozdrowotnych,
  • Ziębice – kwota: 110 250 zł – na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Niedźwiedź,
  • Kamieniec Ząbkowicki – kwota: 117 906 zł – na budowę toru rowerowego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II.

AKTUALIZACJA 20.04.2018 / 16:45

Otrzymaliśmy dzisiaj oświadczenie Urzędu Miejskiego dotyczące powyższej publikacji. Do treści przekazanych nam w trybie sprostowania odniesiemy się w najbliższym czasie.

SPROSTOWANIE
W związku z nieprawdziwymi informacjami podanymi w artykule pt.: „Presja ma sens: prawie 7-procentowa dotacja na basen już w czwartek?” z dnia 17 kwietnia 2018 r. opublikowanym na portalu zabkowice4you.pl odnośnie rzekomego braku pozyskanych przez Gminę Ząbkowice Śląskie dotacji na budowę Krytego Basenu w Ząbkowicach Śląskich, Gmina Ząbkowice Śląskie żąda zamieszczenia sprostowania na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.
Nieprawdą bowiem jest twierdzenie, że dotacja w wysokości 1 250 000 zł, przyznana przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Gminie Ząbkowice Śląskie na budowę Krytego Basenu jest jedyną dotacją, jaką nasza gmina otrzymała na ten cel. Wcześniej bowiem Ministerstwo Sportu i Turystki przyznało na ten cel Gminie Ząbkowice Śląskie dotację w wysokości 3 300 000 zł.
Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich wierzy, że podanie powyższej nieprawdziwej informacji nie jest wynikiem złej woli autora, lecz jedynie po raz kolejny zamieszczono na Państwa portalu artykuł niesprawdzony i przygotowany przez autora w sposób nierzetelny.
Po raz kolejny przypominamy również o naszej otwartości na media i zachęcamy, aby autorzy artykułów zamieszczanych na portalu zabkowice4you.pl zwracali się do pracowników Urzędu Miejskiego z pytaniami. Pozwoli to na uniknięcie podawania nieprawdziwych informacji w przyszłości.
Z poważaniem,
Stanisław Moderski
Podinspektor ds. organizacyjnych