Gmina Ząbkowice Śląskie od sześciu lat prowadzi program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

9 kwietnia 2018 roku Marcin Orzeszek Burmistrz Ząbkowic Śląskich podpisał siedem umów, które zrealizowane będą do końca października 2018 roku. Od 2013 roku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie udzielono 105 dotacji na ten cel. Wsparcie udzielane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków jest elementem poprawy jakości środowiska. Stare i często nieszczelne szamba zastępowane są przez ekologiczne oczyszczalnie ścieków co wpływa na znaczącą redukcję zanieczyszczeń. Od początku realizacji programu kwota udzielonych dotacji dla mieszkańców Gminy Ząbkowice Śląskie przekroczyła 0,5 miliona złotych.