Ponad 2 600 000 zł to kwota, którą Powiat Ząbkowicki pozyskał na remont drogi powiatowej w miejscowości Brodziszów – taką informację podał wczoraj starosta ząbkowicki Roman Fester.

„To olbrzymie pieniądze na kolejne inwestycje drogowe, które realizujemy systematycznie na obszarze całego powiatu. Tym razem wyremontujemy 3 km drogi powiatowej w gminie Ząbkowice Śląskie” – stwierdził starosta. Samorząd powiatowy pozyskał tak duże rządowe fundusze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadań dofinansowanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Z dotacji zostanie zrealizowane zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 3161D w miejscowości Brodziszów, długość 2,997mb, km 2+770-5+767”.

Starosta ząbkowicki już jutro odbierze w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim promesę na wspomnianą na wstępie kwotę stanowiącą jedną z największych dotacji, jakie otrzymał samorząd w ostatnich latach. Dokument umożliwi zainicjowanie postępowania przetargowego. Inwestycja w całości zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.