Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wnioski są przyjmowane już od  16 kwietnia 2018 r. i nabór potrwa do 31 grudnia 2018 r. 

Wnioski składać można w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy, 57-200 Ząbkowice Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Warunkiem otrzymania dofinansowania studiów podyplomowych będzie złożenie wystawionej przez pracodawcę deklaracji zatrudnienia po ukończeniu studiów podyplomowych na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym
wymiarze czasu pracy.

Bliższe informacje udzielane są w pokój nr 1 (niski parter) i telefonicznie: 748166722

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie

Zaświadczenie organizatora

Deklaracja zatrudnienia