W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LXV sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich. Radni uchwalili m.in. podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów: z dnia 9.02.2018 roku, z dnia 28.02.2018 roku, z dnia 28.03.2018 roku
  4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.
  5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie- funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  7. Interpelacje i zapytania Radnych.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie obrad.