Wczoraj, dzisiaj, jutro; dawniej, obecnie, w przyszłości; było, jest, będzie – etapy życia osobistego i wspólnotowego można opisywać na linii czasu, ale także wartościować wedle subiektywnych lub obiektywnych kryteriów, jakimi kierujemy się indywidualnie czy też w lokalnych wspólnotach – na przykład w Kamieńcu Ząbkowickim – stanowiących nasze codzienne naturalne środowisko wszelkiej aktywności.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.