Wszyscy, niezależnie od osobistego usytuowania czy życiowej roli, stoimy wobec jednego cyklu, jaki toczy się identycznie wobec wszystkich – upływ godzin, dni i lat jest taki sam dla każdego z nas i jedynie osobista inicjatywa może sprawić, że wykorzystujemy dany nam czas – na przykład w Ząbkowicach Śląskich – pozytywnie, twórczo, zostawiając za sobą dobre ślady.

W cyklu pod nazwą TO, CO WIDZIMY w świąteczne poranki zamieszczamy charakterystyczne zdjęcia własne i nadsyłane do nas (zobacz formularz TWOJA WIADOMOŚĆ). Opis czy komentarz do zdjęcia za każdym razem będzie jak najkrótszy, bo obraz przemawia bardziej, niż słowa.