Budowy lub rozbudowy przystani wodnych, nowe wypożyczalnie sprzętu pływającego, adaptacja i zagospodarowanie terenów przyrzecznych na cele rekreacyjne – takie atrakcje dla mieszkańców naszego regionu powstaną w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”.

Wsparcie finansowe na budowę lub rozwój małej infrastruktury związanej z rzekami lub zbiornikami wodnymi otrzymały 22 gminy. Konkurs został zorganizowany w związku z trwającym Dolnośląskim Rokiem Rzeki Odry, ustanowionym przez radnych sejmiku województwa. − Nasze działania są po to, by zwrócić uwagę na olbrzymi, często nie wykorzystany potencjał naszej Odry. Chcemy, by wypoczynek nad największa rzeką naszego regionu był nie tylko możliwy, ale i bezpieczny. Jestem pewien, że dzięki naszemu wsparciu mieszkańcy zyskają nowe miejsca rekreacji, a tereny przyrzeczne zaczną tętnić życiem. – mówi marszałek Cezary Przybylski. Kwota z budżetu województw przeznaczona na te inwestycje to 1 milion złotych. Wartość maksymalna dofinansowania jednego projektu wynosi 50 tys. zł. – Zainteresowanie konkursem było duże. Łącznie wpłynęło 69 wniosków. Komisja konkursowa wyłoniła 22, które otrzymały dofinansowanie. Trzymamy kciuki za sprawną realizacje  wszystkich projektów, które będą atrakcja nie tylko dla mieszkańców, ale i turystów odwiedzających nasz region. – wyjaśnia wicemarszałek Iwona Krawczyk.

Gmina Bardo znalazła się na 3. miejscu, wśród wybranych projektów. Będzie realizować zadanie „Wykonanie zejścia do wody na rzece Nysa Kłodzka w lewobrzeżnej części Opolnicy w gminie Bardo”. Otrzymana promesa to 49 375 zł, przy ogólnej wartości zadania prawie 100 tys. zł. – Cieszy nas, że kolejne miejsce nad rzeką – tym razem w Opolnicy nabierze nowego kształtu i służyć będzie zarówno mieszkańcom, jak i turystom – mówi burmistrz Miasta i Gminy Bardo Krzysztof Żegański.