W związku z planowanym naborem wniosków na projekt grantowy „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej”, Stowarzyszenie LGD „Qwsi” zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dot. celów LSR oraz kryteriów wyboru operacji.

Spotkania odbędą się w każdej gminie należącej do Stowarzyszenia LGD „Qwsi”. Szczegóły dotyczące miejsc i terminów spotkań znajdują się na poniższych infografikach.