Gmina Złoty Stok otrzymała promesę o wartości 1 859 000 zł przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dofinansowanie umożliwi kompleksową modernizację ul. Wolności i części ul. Górniczej (łącznie prawie 700 mb) w Złotym Stoku.

Jak poinformowała burmistrz Grażyna Orczyk na Facebooku promesę, która stanowi 80% wartości kosztorysowej projektu, przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie lub przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. Remont przeprowadzony zostanie jeszcze w tym roku i będzie obejmował wykonanie nowej nawierzchni ulicy wraz z siecią wodociągową oraz kanalizacji deszczowejJak informowaliśmy już w naszym portalu, to już drugie w ostatnich miesiącach duże zadanie drogowe, które dzięki pozyskanym dotacjom będzie realizować złotostocki samorząd tej gminy. W 2017 r. gmina ta pozyskała  1 205 750 zł na kapitalny remont ul. Leśnej, co łącznie daje ponad 3 000 000 zł na najpilniejsze drogowe potrzeby tego samorządu pozyskanych w niespełna dziesięć miesięcy.

Promesy na realizację projektów usuwających skutki klęsk żywiołowych otrzymało w sumie 37 jednostek samorządu terytorialnego z Dolnego Śląska na łączną kwotę ponad 35 mln zł z rządowej rezerwy celowej. Z tej sumy ponad 6 mln zł trafi na teren naszego powiatu. Jak już pisaliśmy w naszym portalu, 2 617 000 zł samorząd powiatu ząbkowickiego otrzymał na remont drogi we wsi Brodziszów. Wspomnianych ponad 1,8 mln zł trafi do Złotego Stoku. Gmina Stoszowice uzyskała 1 617 000 zł na naprawę drogi łączącej wsie Grodziszcze i Różana. Z kolei do budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki 206 000 zł wpłynie na odbudowę ul. Krętej wraz z mostem.

Z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego, wczoraj w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, promesy odebrali: starosta ząbkowicki Roman Fester, burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk, wójt Kamieńca Ząbkowickiego Marcin Czerniec i skarbnik Stoszowic Katarzyna Cichoń.