Tomasz Stawowy, uczeń klasy IIIA Gimnazjum w Ciepłowodach został finalistą XVIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego i XVII Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego „zDolny Ślązak Gimnazjalista” w roku szkolnym 2017/2018.

Spośród 406 uczestników etapu powiatowego (wszystkich powiatów w województwie) bloku matematyczno-fizycznego, do finałów zakwalifikowało się: 48 uczniów z matematyki oraz 45 uczniów z fizyki. Tomasz Stawowy z matematyki dostał się jako jedyny z powiatu ząbkowickiego, z fizyki jest wśród dwójki uczniów z naszego powiatu (jeszcze Olga Zaborska uczennica gimnazjum nr 1 w Ząbkowicach).

Pierwszy sukces Tomasza w tym roku szkolnym to zakwalifikowanie się do finału Maratonu Matematycznego w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego podczas  Festiwalu Nauki. Został zaproszony na finały 23 września, gdzie rozegrał 5 rund (na 12 rozegranych). W konkursie matematycznym KOMA, którego finał odbywa się na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskał próg laureata 82% poprawności, znalazł się wśród pięciu najlepszych zawodników w województwie dolnośląskim i został laureatem konkursu. Obecnie przygotowuje się do finału V Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego Szkół Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych o puchar starostów powiatów ząbkowickiego i kłodzkiego i burmistrzów Ząbkowic Śląskich i Kłodzka. Na pewno jeszcze usłyszą państwo o sukcesach Tomka.

XVIII Dolnośląski Konkurs dla Uczniów Gimnazjów „zDolny Ślązak Gimnazjalista” realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorami konkursów są: Dolnośląski Kurator Oświaty, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Konkursy nadają laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych.

Udostępnione przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciepłowodach