Na stronie internetowej Euroregionu Glacensis uruchomiono badanie popularności obiektów i atrakcji turystycznych pogranicza polsko-czeskiego. Celem badania jest popularyzacja tych obiektów i uzyskanie opinii publicznej o ich popularności.

Z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania QWSI w głosowaniu uwzględniono:

  • Twierdzę Srebrna Góra,
  • Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim,
  • Krzywą Wieżę w Ząbkowicach Śląskich
  • Przełom Bardzki.

Zachęcamy do oddania swojego głosu poprzez kliknięcie na przycisk „zagłosuj“. Głosowanie dostępne jest na stronie http://euroregion-glacensis.ng.pl/votes   Ankieta będzie aktywna do 30 marca 2018 roku. Nagrodą dla zwycięskiej atrakcji jest udział w reportażach radiowych o zasięgu ogólnokrajowym, spocie promocyjnym, rollapach oraz w kalendarzu Euroregionu Glacensis na 2019 rok.