Droga Krzyżowa wielu osobom kojarzy się z przejmującymi w treści medytacjami i charakterystycznie rytmiczną modlitwą Kościoła. Ten opis, choć oddaje prawdę, nie odzwierciedla całej liturgicznej wartości i moralnego przesłania niesionego w ewangelicznej relacji z ostatnich chwil życia Jezusa Chrystusa. O ile dla zapamiętania wymowy zdarzeń z Jerozolimy poprzedzających śmierć Syna Bożego może wystarczyć rozum i wyobraźnia, o tyle dla przyjęcia faktu, iż moment ukrzyżowania nie był końcem, konieczna jest łaska wiary.

Całą tę esencjonalnie ujętą prawdę, w Ząbkowicach Śląskich od czterech lat, starają się przełożyć na język zrozumiały i poruszający zarówno myśli, jak i uczucia, nauczyciele i wychowankowie Szkoły Muzycznej CASIO. W środę Wielkiego Tygodnia, w przeddzień Triduum Paschalnego, jesteśmy zapraszani na Muzyczną Drogę Krzyżową. Jak w latach poprzednich, co relacjonowaliśmy u nas tak też było i w tym roku, co zapowiadaliśmy w naszym portalu. Pod hasłem „Życie, jesteś chwilą…”, przez ponad 70 minut, świadkowie misterium, mogli przenieść się duchowo do miejsc i zdarzeń Męki Pańskiej. Całe wydarzenie transmitowaliśmy w naszym serwisie #dzieje_się_teraz

Muzyczna Droga Krzyżowa – 28/03/2018

Muzyczna Droga Krzyżowa 2018 "Życie, jesteś chwilą" – #dzieje_się_teraz / #to_co_widzimy_na_żywo – relacja z misterium przygotowanego przez Szkoła Muzyczna Casio Ząbkowice śląskie wkrótce w naszym portalu.

Opublikowany przez Zabkowice4YOU.PL Środa, 28 marca 2018

 

Całe to głębokie przeżycie, w którym nośnikami religijnego przesłania była muzyka, słowa, gesty, światło, śpiew i recytacje zawdzięczamy Agnieszce i Michałowi Bartkiewiczom. Prowadząc ząbkowicką Szkołę Muzyczną CASIO potrafią nie tylko skupić pasjonatów wokalu i instrumentalistyki. Wraz ze swoimi wychowankami systematycznie dzielą się z naszą lokalną społecznością nie tylko pięknymi muzycznymi darami, ale także rozsiewają wśród nas ziarna nadziei motywowanej chrześcijańską wiarą. Tegoroczną Muzyczną Drogę Krzyżową scenicznie wykreowało liczne grono młodych i utalentowanych ludzi. Należy im podziękować za to mocne doświadczenie. W postać Jezusa wcielił się Filip Skowron. Paula Bernaczek odtwarzała osobę Maryi, Julita Głuszek przypomniała gest Św. Weroniki. Liliana Szczęszek, Hubert Mączka i Martyna Ostaszewska wystąpili w roli katów. Małgorzata Borek ukazała to kim był Poncjusz Piłat. Solistami byli i jednocześnie chór tworzyli: Daria Pogodzińska, Ula Skrakowska, Agata Woźniczka, Julia Kołodziej, Zuzanna Kustra, Łucja Machnik, Weronika Wójcik , Aleksandra Zalas, Karolina Karpiak, Aleksandra Mliczek, Rebeka Sałacka, Wioletta Leja, Emilia Liczner, Zofia Rymaszewska, Wiktoria Pachura. Na skrzypcach grała Katarzyna Sułkowska. Michał Bartkiewicz to pianista i pomysłodawca. Doskonałą akustykę widowiska zapewnił Paweł Mazur akustyk, zaś o efekty świetle zadbał Jerzy Krawiec. Widowisko odbyło się w Ząbkowickim Ośrodku Kultury przy wsparciu samorządu gminnego oraz sponsorów.

ZOBACZ WPIS NA TEN TEMAT NA BLOGU KOTOWICZ.PL

Każda z czternastu stacji Drogi Krzyżowej, choć tworzyły ciąg zdarzeń, i chociaż znamy ich przebieg z lektury Pisma Świętego, miała swoją starannie nakreśloną wymowę. Na kanwie kolejnych etapów Męki Pańskiej szkicowane były egzystencjalne  obrazy inspirujące do osobistej refleksji. Podejmując ten wysiłek, uczestnicy misterium „Życie, jesteś chwilą…” (słowa „publiczność”, „koncert” nie oddają rangi wydarzenia) mogli w bardzo wyraźny sposób dostrzec zarówno to, co niepokoi ich osobiście w nich samych i otaczającej rzeczywistości, jak i źródła energii i sposoby do znajdowania w meandrach współczesności ścieżek ku dobru. Osamotnienie, krzywdzące osądy, drwina, znieczulica, uzależnienia, wykluczenia, zawiść, hipokryzja – to tylko niektóre z wątków, o jakich usłyszeli uczestnicy, i jakie mogli rozważać dzięki klarownym muzycznie i obfitym w treść kolejnym aktom wydarzenia, jakim była Muzyczna Droga Krzyżowa. Subtelnie podarowaną kroplą esencji całego misterium była chwila, gdy Matka szepce Synowi „Kocham Cię!” Ta chwila – jak się zdaje – stanowiła sumę przesłania, w myśl którego cierpienie i śmierć nie stały się ponurym finałem, bo Jezus Chrystus mocą Swego zmartwychwstania, mówi zaprasza każdego człowieka, by usłyszał: „Kocham Cię!”