Dzięki staraniom Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach kolejna grupa 45 uczniów klas I-III szkół podstawowych z gminy Ziębice (Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach i Szkoły Podstawowej w Henrykowie) rozpoczęła naukę pływania na pływalni w Aquaparku Granit w Strzelinie.

Projekt „Umiem pływać” jest całkowicie sfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zakłada on systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Program zakłada uczestnictwo każdego dziecka w 20-godzinnym kursie nauki pływania pod opieką instruktora. Głównymi celami projektu jest nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, wyrównanie szans w dostępie do krytej pływalni uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których ich nie ma.

Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania” stanowią atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasów uczniów. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.