Kamienieccy samorządowcy Maria Kacik i Edward Szulin odetchnęli z ulgą, bo najnowsze rozstrzygnięcia dotyczące ich statusu jako gminnych radnych, choć nieprawomocne, to są korzystne dla nich. Na prawomocny finał obu kontrowersyjnych spraw zainteresowani i opinia publiczna jednak muszą poczekać.

Wojewoda dolnośląski uchylił w trybie nadzoru uchwałę rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, podjętą – jak to relacjonowaliśmy w naszym portalu –  w ubiegłym miesiącu, w myśl której Maria Kacik straciłaby mandat radnej. Uzasadnieniem takiego stanowiska większości radnych, których głosy przesądziły o przyjęciu rzeczonej uchwały, był niekwestionowany fakt łączenia funkcji radnej w gminie i członka rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich. W opinii wojewody, wykonywanie czynności związanych z udziałem w pracach organu spółki, jaką jest bank, nie może być „utożsamiane z pełnieniem funkcji zarządzania działalnością banku”. O konflikcie interesów, wg wojewody, nie przesądza nawet to, że gmina, w której Maria Kacik jest radną korzysta z kredytów udzielanych przez bank kontrolowany przez nią w ramach funkcji członka rady nadzorczej. Od decyzji wojewody dolnośląskiego radzie kamienieckiej gminy służy prawo odwołania do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Z kolei tenże wojewódzki sąd administracyjny uchylił zarządzenie zastępcze wojewody dolnośląskiego dotyczące Edwarda Szulina. W listopadzie ubiegłego roku – co relacjonowaliśmy w naszym portalu – wobec braku reakcji kamienieckiej rady na wezwanie do wygaszenia mandatu radnego, wojewoda zdecydował się w trybie zastępstwa prawnego wykonał tę czynność. Uznał bowiem, że przedłożona dokumentacja potwierdza zarzut naruszenia przez Edwarda Szulina zakazu uzyskiwania dochodów z działalności na mieniu komunalnym. Sąd administracyjny w instancji wojewódzkiej podał rozstrzygnięcie, ale jego pisemne uzasadnienie pojawi się pod koniec bieżącego miesiąca. Wówczas zarówno zainteresowany radny, jak i wojewoda dolnośląski będą mogli domagać się ponownego zbadania sprawy przez naczelny sąd administracyjny.

Mateusz Gnaczy – kamieniecki radny, który stanowczo oponował przeciw sankcjom wobec obojga radnych, skomentował wczoraj oba opisane wyżej rozstrzygnięcia, pisząc na swoim profilu Facebooku „Maria Kacik Edward Szulin Gratuluję Zwycięstwa nad „praworządną” propagandą” (pisownia oryginalna). Jeden z internautów, komentując cytowany wpis napisał: Ok jesteście wszyscy to zróbcie coś wreszcie dla społeczności kamienieckiej bo za kilka miesięcy kończy się kadencja a ta rada nie zrobiła NIC !!!” (pisownia oryginalna).