Pod takim hasłem odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy oraz poruszania się bezpiecznie po drogach publicznych.

Zajęcia były prowadzone przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie i Stoszowicach oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Warsztaty zostały przeprowadzone  dla uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Budzowie. W trakcie 3 godzinnego spotkania omówiono zgodnie z programem: zasady wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Podczas warsztatów  zainscenizowano wiele możliwych przypadków jakie mogą się wydarzyć w domu, szkole oraz drodze do szkoły. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie w zaistniałych sytuacjach. Prawidłowo oceniały bezpieczeństwo, stan osoby poszkodowanej oraz w  poprawny w sposób  wezwania służby ratownicze.

Spotkanie było również okazją do przećwiczenia podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie. Należy również podkreślić duże zaangażowanie dyrekcji szkoły oraz kadry pedagogicznej. „Spotkanie było owocne dla obu stron. My strażacy mieliśmy okazję współpracować z dziećmi, natomiast dzieci utrwaliły sobie zasad pierwszej pomocy. Liczymy na kolejne spotkanie” – mówi koordynator projektu druhna Ewelina Haber z Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzowie.