W Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach – po raz piętnasty – 1 marca 2018 r. odbył się Gminny Konkurs Matematyczny. Inicjatorem i organizatorem  konkursu jest nauczycielka matematyki mgr Anna Grabiec. W  konkursie  wzięło udział  40 uczniów.

Byli to uczniowie z  klas  IV-VII ze szkół  podstawowych  z terenu gminy Ziębice. Do  konkursu  przystąpiły szkoły :

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Ziębicach
 • Szkoła Podstawowa w Henrykowie
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lubnowie
 • Szkoła Podstawowa w Ciepłowodach

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: mgr Anna Grabiec, mgr  Iwona  Damm, mgr  Ewa  Krawiec, mgr  Iwona Samaryk, mgr  Dominika Szczypkowska Łopatka i mgr  Adriana  Sołtysik. Punktualnie o godzinie  9.00 Pani Dorota Hirkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, przywitała uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Następnie uczniowie z rąk komisji otrzymali zestawy zadań.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 15 zadań zamkniętych i 3 zadań otwartych przez 60 minut. Komisja przystąpiła do sprawdzania  prac. Zadaniem komisji było wyłonienie mistrza i wicemistrza XV Gminnego Konkursu Matematycznego na czterech poziomach nauczania: klas IV, V, VI i VII. Po dogrywce uczniów  klas piątych komisja ogłosiła wyniki i nagrodziła zwycięzców.

Mistrzami zostali uczniowie:

 • Mateusz  Jarosz – kl. IV (SP Nr 2 Ziębice),
 • Marzena Sabaj – kl. V (SP Henryków),
 • Krzysztof Kurnik – kl. VI (SP Nr 4 Ziębice),
 • Oliwia Sopuch – kl. VII (SP Nr 4 Ziębice).

Wicemistrzami zostali uczniowie:

 • Anna Dudek – kl. IV (SP Henryków),
 • Małgorzata Kraczkowska – kl. V (SP Nr 4 Ziębice),
 • Kamila Cholewa – kl. VI (SP Nr 4 Ziębice),
 • Wiktor Skrzypnik – kl. VII (SP Henryków).

Dyrektor szkoły Pani Dorota Hirkowska pogratulowała wszystkim uczniom oraz wręczyła podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz aktywny udział  w  pracy komisji. Nagrody  za I, II  miejsce zostały wręczone przez dyrektor szkoły Dorotę Hirkowską oraz organizatora konkursu Annę Grabiec. Mistrzowie otrzymali  dyplom, statuetkę „Mistrza Matematyki” i kostki magiczne. Wicemistrzowie otrzymali dyplom  i kostki magiczne. Za kwotę 250 zł otrzymaną z GCEiS w Ziębicach zakupiono 4 statuetki i 6 kostek magicznych.

mgr Anna Grabiec