2 i 3 marca 2018 r. gościliśmy na terenie Lokalnej Grupy Działania „Qwsi” uczestników projektu „OWES dla subregionu jeleniogórskiego”.

Wizytę studyjną rozpoczęła się od zwiedzania „sali rozpraw sądowych szajki ząbkowickich grabarzy” w Izbie Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich oraz jedynej w Polsce Krzywej Wieży. Następnie uczestnicy udali się na zamek i do cerkwi św. Jerzego. Zwiedzanie cerkwi możliwe było dzięki uprzejmości pracowników Izby Pamiątek Regionalnych w Ząbkowicach Śląskich. Po obiedzie w restauracji Arkady nasi goście udali się do Złotego Stoku, gdzie zwiedzili Izbę Pamięci, która opowiada o historii górnictwa w Złotym Stoku i Muzeum Minerałów. Po zwiedzaniu przyszedł czas na „escape roomy”. „Escape Room to gra pełna niespodzianek, łamigłówek i pułapek. Zamknięci w niewielkiej grupie znajomych, macie godzinę na wydostanie się z jednego z trzech starannie przygotowanych pokoi, kryjących w sobie tajne przejścia, ukryte skrzynie, manualne i elektroniczne zagadki i wiele innych”. Na terenie Kopalni Złota w Łamaczu (potoczna nazwa budynku kruszarni rudy arsenu, z której wydobywano złoto w Złotym Stoku) nasi goście mieli możliwość przejścia w świat wyobraźni, gier przygodowych i zagadek: Lew, Czarownica i Stara Szafa to podróż przez historię zawartą w starych, zakurzonych książkach… Trójkąt bermudzki to rejon geograficzny w którym w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęło najwięcej statków w historii żeglugi morskiej… Tajemnica Sztolni Czarnej to złotostocki chodnik kopalniany, który tylko częściowo jest udostępniony zwiedzającym… Na zakończenie pierwszego dnia wizyty grupa udała się do Pensjonatu Eltan w Laskach. W trakcie wizyty studyjnej odbyły się także warsztaty fotograficzne. Drugiego dnia uczestnicy wizyty studyjnej udali się do Złotego Stoku do Kopalni Złota, gdzie na gości czekał m.in. przejazd kolejką, zwiedzanie Sztolni Gertruda i Sztolni Czarnej.

5 marca 2018 r. osoby reprezentujące Lokalne Grupy Działania podpisały umowę partnerską dotyczącą projektu współpracy pn. „EKO LGD”.

Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Realizacja międzynarodowego projektu dotyczy obszarów Lokalnych Grup Działania:

– LGD Qwsi,

– LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna,

– LGD Dobra Widawa,

– LGD Szlakiem Granitu,

– LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich,

– MAS Kralovedvorsko z Czech.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie warsztatów dla dzieci z zakresu prawidłowej segregacji odpadów i upcyklingu, wydanie publikacji – książeczki edukacyjnej z elementami komiksu dot. edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów, segregowania odpadów, korzyści ze stosowania OZE. Odbędzie się także wyjazd w ramach wizyty studyjnej do Czech, aby podpatrywać dobre praktyki w zakresie prawidłowego segregowania odpadów. Szacowana wartość projektu to 424 tys. zł.

5 marca 2018 r. przedstawiciele wsi Jemna  z gminy Stoszowice oraz Sulisławice z gminy Ząbkowice Śląskie spotkali się w świetlicy wiejskiej w Jemnej. Były to trzecie warsztaty dot. utworzenia w tych miejscowościach wsi tematycznych.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie LGD „Qwsi”. Wcześniejsze warsztaty odbyły się 19 lutego w Sulisławicach i 26 lutego w Dębowinie (gmina Bardo). Wszystkie działania prowadził specjalista ds. wiosek tematycznych Krzysztof Szustka. Zwieńczeniem prac nad wioskami tematycznymi będzie udział w wizycie studyjnej, w ramach której uczestnicy  cyklu organizowanych przez „Qwsi” warsztatów odwiedzą dolnośląskie wioski tematyczne. Kolejny cykl warsztatów zaplanowany jest na jesień 2018 r. Zapraszamy na nie ok. 5-osobowe grupy zainteresowane utworzeniem w swoich miejscowościach wiosek tematycznych. Chętni do udziału mogą zgłaszać się do biura LGD „Qwsi”: tel.: 748191213, e-mail: biuro@qwsi.pl .