16 marca 2018 roku o godz. 13:00 w Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej (SPA „Aniołek” w Srebrnej Górze Pl. Wypoczynkowy 4) odbędzie się konferencja poświęcona polskim Kresom Wschodnim: pn. Ludzie, miejsca, wydarzenia – wkład mieszkańców Kresów w odzyskanie niepodległości Polski.

Celem konferencji jest propagowanie idei wychowania w duchu poszanowania tradycji i poznawania najbliższej przestrzeni kulturowej. Projekt dotyczy szeroko rozumianej wielokulturowości Dolnego Śląska, a głównym jego celem jest pogłębianie świadomości historycznej mieszkańców regionu oraz budowanie poczucia wspólnej tożsamości regionalnej z poszanowaniem dziedzictwa przodków.

Konferencja zorganizowana zostanie przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Stoszowicach, Gminę Stoszowice oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Współpraca między Organizatorami jest efektem realizacji projektu Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur

12.30-13:00 Rejestracja  uczestników
13:00-13:10 Otwarcie  Konferencji:
Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice
13:10-13:20 Wystąpienia:
Dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
13:20-14:00 Wykłady:
Zadwórze, Polskie Termopile – prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, Uniwersytet Opolski
14:00-14:30 Liga Narodowa na Kresach Wschodnich a niepodległość Polski  – Jan Engelgard, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
14:30-15:20 Prelekcje:
Tradycje kresowe w kształtowaniu tożsamości narodowej – Waldemar Wieja, nauczyciel SP Złoty Stok
Z Ossolineum ku niepodległości Polski (ludzie, miejsca, wydarzenia…) – dr Anna Stodolna-Rybczyńska, konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Prezentacja pracy w ramach konkursu Kresowe Portrety  –  przedstawiciele  Szkoły Podstawowej w Budzowie  uczeń Karol Trzebiński wraz z nauczycielem Jolanta Spychalską.
15.20-15:55 Część artystyczna, występy młodzieży z gminy Stoszowice oraz  Zespołu „Borowianki”
16:00 Podsumowanie konferencji
  Dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice

 

Konferencja ma charakter otwarty. Rejestracja uczestników oraz szczegółowe informacje: malgorzata.lubanska@dodn.dolnyslask.pl tel. 502 862 077 biuro@goksir.stoszowice.pl tel. 748164 552 lub 785506048