Niedzielne wybory uzupełniające do rady gminy Kamieniec Ząbkowicki zakończyły się wyraźnym rozstrzygnięciem. Przy prawie 48-procentowej frekwencji (co w przypadku takich elekcji jest nader rzadkie) większość, bo prawie prawie 57% ważnie oddanych głosów, uzyskała Sylwia Demidowicz z komitetu wyborczego wyborców „Praworządni”, którego liderem jest wójt Marcin Czerniec.

Jak wynika z obwieszczenia komisarza wyborczego w Wałbrzychu, pozostałe nieco ponad 47% uzyskał Kazimierz Urbaś wystawiony przez komitet wyborczy wyborców Marka Waszczuka. Przeprowadzenie wyborów było konieczne ze względu na opuszczenie mandatu przez byłego radnego Aleksandra Ciapkę, który pełniąc od początku kadencji funkcję przewodniczącego kamienieckich rajców, zrezygnował z zasiadania w radzie w połowie grudnia 2017 r., co relacjonowaliśmy w naszym portalu. Nowa radna reprezentować będzie mieszkańców okręgu wyborczego nr 14 obejmującego ulice: Cichą, Kolejową od nr 1 – 22, Krzywą, Mostową, Skorolecką i Szpitalną.

Warto przypomnieć, że skład rady gminy w Kamieńcu Ząbkowickim był już uzupełniany dwukrotnie. W czerwcu 2015 r. mandat objęła radna Bogusława Tokarz – okręg nr 2 (po Jacku Różyckim). Z kolei w listopadzie 2015 r. radnym został wybrany Ryszard Kleniuk – okręg nr 3 (po Bogumile Niewczas). Tych dwoje radnych, jak i wybrana 25 marca 2018 r. radna Sylwia Demidowicz startowali z listy komitetu wyborczego „Praworządni”. Liderem tego środowiska jest wójt Marcin Czerniec, który zamieścił wczoraj na swoim fanpejdżu gratulacje dla nowej radnej, pisząc: Gratuluję Pani Sylwii Demidowicz wyborczego sukcesu i życzę owocnej pracy w Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w głosowaniu oraz obsłudze wczorajszych wyborów uzupełniających.

W porządku obrad najbliższej sesji zwołanej na 29 marca br. przewidziane jest złożenie ślubowania przez radną Sylwię Demidowicz. Wybory zostały przeprowadzone w ostatnim ustawowym terminie dopuszczającym uzupełnienie składu rady do ustawowej liczby radnych, ze względu na przypadające jesienią br. wybory samorządowe w całej Polsce.