W siedzibie Starostwa Powiatowego odbyły się warsztaty dla pracodawców dotyczące pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz możliwości zatrudniania cudzoziemców.

Podczas warsztatów, które odbyły się 15 lutego 2018 r., pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich szczegółowo omówili kwestie związane z wypełnianiem wniosków, jak również odpowiadali na wszystkie pytania pracodawców. Ponadto  uczestnicy warsztatów mieli możliwość skorzystać z pomocy przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej, którzy służyli swą pomocą.