I Edycja Targów Edukacji w Ząbkowicach Śląskich odbyła się 26 lutego 2018 r. w Domu Rzemiosła przy ul. Kasztanowej w Ząbkowicach Śląskich. Organizatorem imprezy pod hasłem „Gimnazjalisto i co dalej?” były Branżowa Szkoła I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz Centrum Kształcenia Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy.

W targach wzięło udział prawie 200 gimnazjalistów ze szkół powiatu ząbkowickiego, którym przedstawiono szkół ponadgimnazjalnych. Swoje oferty edukacyjne przedstawiały szkoły: Branżowa Szkoła I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich,  Zespół Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.

Podczas spotkania, uczniowie ostatniej klasy gimnazjum dowiedzieli się o wprowadzonych w 2017 roku zmianach w systemie kształcenia branżowego. Ich efektem jest funkcjonowanie 3-letnich szkół branżowych I stopnia, które kończą się egzaminem czeladniczym oraz 2-letnich szkół branżowych II stopnia kończące się maturą. Zaskoczeniem dla młodzieży gimnazjum była oferta, którą Szkoła Branżowa I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich skierowała do nich, przedstawiając możliwość zdobycia dyplomu czeladnika w jednym spośród wyszczególnionych zawodów:

 • kucharz
 • fryzjer
 • sprzedawca
 • kamieniarz
 • krawiec
 • monter sieci, instalacji i  urządzeń sanitarnych
 • lakiernik
 • blacharz samochodowy
 • cukiernik
 • stolarz
 • murarz – tynkarz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • rolnik
 • elektromechanik
 • piekarz

Dobrą wiadomością była także informacja o możliwości kontynuacji nauki w Branżowej szkole  II stopnia, który kończy się, egzaminem maturalnym. Do dyspozycji uczniów był również doradca zawodowy, który służył swoją wiedzą w zakresie wyboru przyszłości dla młodzieży gimnazjalnej. Swoje stanowiska promocyjne miały wszystkie promujące się szkoły, które zachęcały do uczestnictwa w rekrutacji. W przyjaznej atmosferze młodzież zapoznała się z możliwościami wyboru swojej ścieżki kształcenia.

W spotkaniu wzięli udział również zaproszeni goście. Byli wśród nich burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Irena Balikowska, zastępca komendanta wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu Gabriela Szafarowska, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich Krystyna Zerbok, kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich Zbigniew Kukiełka, komendant Hufca Pracy OHP w Ziębicach Grzegorz Abrahamik. Goście w swoich wypowiedziach skierowanych do młodzieży gimnazjalnej podkreślili niejednokrotnie znaczenie podjęcia odpowiedniego wyboru szkoły dla przyszłości. Jako organizatorzy, mieliśmy możliwość oficjalnego otwarcia Targów Edukacji, honor ten przypadł Starszemu Cechu Marianowi Kurczynie. Jesteśmy przekonani, że coroczna organizacja Targów Edukacji wpisze się w tradycję Branżowej Szkoły I stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Tekst: Malwina Jagoda-Cygan – pedagog szkolny Branżowej Szkoły I stopnia CRRiMP
Zdjęcia: Beata Bogusiewicz – sekretarz szkoły