Spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji związków oraz stowarzyszeń, skupiających osoby starsze i niepełnosprawne, odbyło się niedawno z inicjatywy starosty ząbkowickiego. Uczestnicy spotkania reprezentowali m.in. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Integracja”, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zebraniu przewodniczył starosta ząbkowicki Roman Fester, a tematem spotkania było omówienie projektu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które powiat otrzymał 2018 r. na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dyskusję zdominował temat dofinansowań dla osób niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Omówiono w sposób szczegółowy zasady i warunki ubiegania się o tą formę wsparcia.

Niestety środki po raz kolejny przekazane dla powiatu nie zabezpieczą wszystkich potrzeb w tym zakresie. Zapotrzebowanie na to zadanie według wyliczeń PCPR-u jest tak duże, że pochłonęłoby w całości środki przeznaczone na realizację wszystkich zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stąd wspólnie z obecnymi na spotkaniu osobami wypracowano stanowisko, że dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 r. otrzymają dzieci, młodzież niepełnosprawna, jak też osoby niepełnosprawne, które nigdy nie korzystały z tej formy wsparcia. Taki podział środków pozwoli na realizację w 2018 roku pozostałych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych bez większych przeszkód.