W subiektywnej prasówce – na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów ogólnopolskich.

DK8 (28.02.2018) udostępnia najnowsze informacje dotyczące poruszanego już w naszym portalu wielokrotnie tematu budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku przechodzącym m.in. przez powiat ząbkowicki. KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ INFORMACJĄ.

W połowie lutego 2018 roku zakończył się etap walidacji dokumentacji projektowej w zakresie Studium Korytarzowego na Opracowanie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego dla zadania pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości”. W ramach działań na etapie Studium Korytarzowego, prowadzono analizy dla 5 wyodrębnionych korytarzy głównych na odcinku Kłodzko Wrocław. W konsekwencji prowadzonych analiz oraz spotkań z włodarzami oraz instytucjami z terenu powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, wrocławskiego oraz świdnickiego, Wykonawca zadania zarekomendował do dalszych prac na etapie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego (STEŚ) dwa warianty kompilacyjne KRP1 i KRP2. Warianty te łączyły optymalne fragmenty korytarzy głównych. Zgodnie z procedurą wykonywania tego typu opracowań projektowych, Zamawiający wybrał spośród wszystkich analizowanych korytarzy (K1, K2, K3, K4, K5, KRP1, KRP2) te które jego zdaniem powinny być analizowane w dalszym etapie prac projektowych tj. na etapie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego (STEŚ). Całość zadania na etapie STEŚ została podzielona na 5 odcinków decyzyjnych:

  • odcinek decyzyjny A – od km 35+956 (początek opracowania) do km 51+246 (okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3149D);

  • odcinek decyzyjny B – od km 51+246 (okolice miejscowości Potworów/Przyłęk, skrzyżowanie DK8 z drogą powiatową nr 3149D) do km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8);

  • odcinek decyzyjny C – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D);

(…) W każdym odcinku decyzyjnym zostaną przeanalizowane następujące warianty decyzyjne:

  • Na odcinku decyzyjnym A, na etapie STEŚ, zostaną przeanalizowane 4 warianty decyzyjne oznaczone jako A1, A2, A3, A4 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

  • Na odcinku decyzyjnym B, na etapie STEŚ, zostaną przeanalizowane 4 warianty decyzyjne oznaczone jako B1, B2, B3, B4 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

  • Na odcinku decyzyjnym C, na etapie STEŚ, zostanie przeanalizowanych 5 wariantów decyzyjnych oznaczone jako C1, C2, C3, C4, C5 – lokalizacja zgodna z załącznikiem nr 2 do protokołu.

(…) Odcinki decyzyjne nie są tożsame z odcinkami realizacyjnymi określonymi w OPZ. Odcinki realizacyjne pozostają bez zmian i są określone następująco:

  • odcinek realizacyjny nr 1 – od km 35+956 (początek opracowania) do km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8).

  • odcinek realizacyjny nr 2 – od km 63+970 (okolice miejscowości Zwrócona, Bobolice, pomiędzy drogami powiatowymi nr 3165D i 3164D, krzyżującymi się z drogą krajową nr 8) do km 81+070 (okolice miejscowości Wilków Wielki, Przystronie, skrzyżowanie drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 3023D). (…)

Express-Miejski (22.03.2018) publikuje reportaż o pracy straży miejskiej w Ząbkowicach Śląskich.

Spotkali się pod kamerą monitoringu miejskiego, wyciągnęli butelkę po wódce i zaczęli pić. Gdy podjechali strażnicy, powiedzieli, że byli ciekawi czy monitoring działa. Ząbkowice Śląskie od niespełna dziesięciu lat są miastem monitorowanym. Na terenie miasta ulokowanych jest 26 kamer obrotowych i jedna stacjonarna przy toalecie publicznej w parku im. Sybiraków. Wszystkie działają sprawnie, a dozór nad nimi pełnią strażnicy miejscy, mający swoją siedzibę w urzędzie miejskim. Główny cel monitoringu to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Strażnicy śledzący obraz z kamer na bieżąco kontrolują sytuację w mieście i dzięki obrazowi z kamer szybko mogą podjąć interwencję, a także udzielić pomocy. – Świadomość mieszkańców o istnieniu kamer jest spora, co pokazują statystyki. Mamy coraz mniej przypadków spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gdzie jeszcze kilka lat temu łamanie prawa poprzez spożywanie napojów wyskokowych chociażby na ławkach w rynku czy parkach było nagminne – tłumaczy Ryszard Sobala z ząbkowickiej straży miejskiej. Mało kto jednak wie, gdzie znajdują się wszystkie kamery. Konsekwencje braku tej wiedzy okazały się być kosztowne dla jednej z mieszkanek powiatu ząbkowickiego. Kobieta chciała wyłudzić odszkodowanie za zniszczenie auta przez nieustaloną osobę. – Pani zostawiła pojazd na jednej z ulic i stwierdziła, że po powrocie do samochodu ktoś je uszkodził. Nie wiedziała jednak, że miejsce, w którym zaparkowała jest cały czas monitorowane. Zapis z kamery zawieszonej tuż nad autem wykazał zupełnie  inną wersję wydarzeń niż przedstawiała właścicielka auta. Była to próba wymuszenia odszkodowania. Panią zajęła się odpowiednia instytucja – wspomina Sobala. Na nagraniach z monitoringu nie brakuje też zabawnych scen, jak ta sprzed blisko dziesięciu lat, kiedy dwóch starszych panów zaraz po zamontowaniu kamer, siedząc na ławce w centrum miasta wyjęło z torby butelkę po wódce i zaczęło z niej polewać. – Strażnicy szybko podjechali na miejsce i wydawało się, że złapaliśmy dwóch panów na gorącym uczynku. Jak się okazało, w butelce po wódce znajdowała się woda, a panowie tłumaczyli nam, że prawo doskonale znają i po prostu chcieli sprawdzić czy zamontowany monitoring rzeczywiście działa – opowiada komendant ząbkowickiej straży miejskiej. Najwięcej interwencji strażnicy notują głównie latem, kiedy mieszkańcy spędzają więcej czasu poza domem. – Oprócz tych najpopularniejszych jak spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócania ciszy itp. są też zabawne sytuacje, jak np. koziołkujący rowerzysta w parku miejskim od strony ul. Sienkiewicza. Mężczyzna nie mogąc zdecydować się, w którą stronę jechać wjechał…w ławkę robiąc efektownego fikołka i łamiąc przy tym oparcie. Na szczęście nikomu nie zrobił krzywdy. Po dotarciu na miejsce okazało się, że jechał na podwójnym gazie i zajęła się nim policja – dodaje Sobala. Na innym nagraniu widać też jak trzech młodzieńców, korzystając z ładnej pogody udało się na stadion miejski, lecz nie w celu uprawiania sportu. – Dwóch z nich piło piwo, trzeci im towarzyszył. Całe zdarzenie zarejestrował monitoring. Po przybyciu na miejsce, strażnicy wyciągnęli konsekwencje wobec dwóch „spragnionych” młodzieńców, a trzeci z nich miał niezły ubaw. Do czasu. Strażnicy udowodnili mu palenie papierosów w miejscu publicznym i zaśmiecanie. On także poniósł konsekwencje – opowiada szef ząbkowickich strażników miejskich. Monitoring działa zarówno w dzień, jak i w nocy a zapisy obrazu są regularnie zabezpieczane. Do zarejestrowanych zdarzeń nie ma dostępu żadna z postronnych osób, która choć może wystąpić o zabezpieczenie konkretnych nagrań, to nie może ich obejrzeć. – Strażnicy udostępniają je wyłącznie na wniosek uprawnionych do tego organów. Tak stanowi prawo – wyjaśnia komendant Sobala. Do najczęściej rejestrowanych czynów zabronionych rejestrowanych przez kamery na terenie miasta należą: wykroczenia drogowe, zakłócenia porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych, brak opieki nad zwierzętami, zanieczyszczanie miejsc publicznych przez zwierzęta i zaśmiecanie. Rzadziej zdarzają się zniszczenia mienia, pobicia, kradzieże i kolizje drogowe. W swojej wieloletniej pracy komendant Sobala spotkał się z różnymi zdarzeniami. Wszystkie traktuje poważnie i na wszystkie reaguje, bo jak uważa konsekwencje mogą być różne. Zapisy z kamer obrazują w większości czyny zabronione, jednak czasem szybka interwencja może przyczynić się do uratowania czyjegoś mienia, życia lub zdrowia.

Ziębice Info (20.03.2018) informuje o realizacji projektu poprawiającego bezpieczeństwo uczniów jednej z ziębickich szkół.

Problem autobusów szkolnych wjeżdżających wprost na boisko Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Zamkowej w Ziębicach, stanowiąc zagrożenie dla korzystających z niego uczniów, ma szansę wkrótce zostać rozwiązany. Przed szkołą powstaje właśnie zatoka autobusowa. W ramach inwestycji wykonana zostanie bezpieczna, wyłożona kostką granitową, zatoka, służąca do dowozu oraz odwozu uczniów uczęszczających do ziębickiej „Czwórki”. Aby uniknąć kolizji ciągów pieszych z nowo powstałą zatoką, zmodernizowany zostanie również fragment chodnika przed szkołą. Budowa podjazdu ma również na celu zapobiec zniszczeniu przez manewrujące autobusy niedawno zmodernizowanego przyszkolnego boiska.

Gazeta Ząbkowicka (14.02.2018) zamieściła informację o budowie nowego obiektu biurowego w Ząbkowicach Śląskich.

W Ząbkowicach będzie nowa siedziba Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Budynek powstaje przy urzędzie pracy. Jego budowa ma się zakończyć pod koniec czerwca. Jak tłumaczy Ewa Pawalec, dyrektor KRUS-u we Wrocławiu, nowa siedziba placówki powstaje, aby poprawić warunki pracy i obsługi mieszkańców. – Obecna siedziba placówki mieści się w wynajmowanym od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” lokalu, który jest usytuowany w budynku przy ul. Rynek 29. Zajmowany lokal znajduje się na drugim piętrze budynku, który nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a będące w jej dyspozycji pomieszczenia biurowe są przechodnie, małe i niefunkcjonalne. Obecnie koszt eksploatacji dotychczasowego lokalu jest zwieszony, ponieważ właściciel obiektu nie podjął się remontu ani modernizacji budynku na przestrzeni ostatnich lat. Ponadto w lokalu nie ma wydzielonej strefy bezpieczeństwa, nie ma systemów alarmowych: antywłamaniowego i przeciwpożarowego, natomiast duża liczba firm znajdująca się w obiekcie stwarza zagrożenie dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – tłumaczy powody budowy nowej siedziby KRUS-u Ewa Pawalec. W ząbkowickim KRUS-ie pracuje 7 osób.

Doba (21.03.2018) ujawnia informację o planowanym zamknięciu jednego z największych ząbkowickich marketów.

Intermarche – jeden z głównych marketów w Ząbkowicach Śląskich zostanie wkrótce zamknięty, klienci nadal będą jednak mogli korzystać ze stacji benzynowej i sklepu Bricomarche. Intermarche w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowany przy ul. Ziębickiej otwarto w 2013 roku. Sklep ma powierzchnię 1300 metrów kwadratowych. W 2014 roku przy markecie uruchomiono stację paliw, która reklamowała się najniższymi cenami w mieście. Jak udało nam się dowiedzieć, sklep wkrótce zostanie zamknięty. Ma on funkcjonować do 31 marca.  Według nieoficjalnych informacji powodem zamknięcia ma być niska rentowność sklepu. Natomiast Bricomarche w Ząbkowicach Śląskich będzie funkcjonowało bez zmian, najprawdopodobniej nadal czynna będzie także stacja paliw.

TV Sudecka (21.03.2018) udostępniła klip video promujący miasto Ząbkowice Śląskie.

Kolejne dolnośląskie miasto jakie chcemy Wam pokazać to Ząbkowice Śląskie, które są znane w całej Polsce między innymi z Krzywej Wieży – to budowa, która ma 34 metry wysokości, a jej wierzchołek odchylony jest o ponad 2 m. O historii Frankenstein słyszeli chyba wszyscy „proces ośmiorga grabarzy, którzy z zadżumionych zwłok wytwarzali proszek, a następnie rozrzucali go po okolicy, żeby zarażać mieszkańców i dla zysku „produkować” kolejne trupy” – tak opisuje to National Geographic, a całość legendy możecie poznać odwiedzając miasto Krzywej Wieży i Frankensteina!

TVN24 (24.03.2018) relacjonuje przypadek skrajnej nieodpowiedzialności rodziców – niestety z terenu powiatu ząbkowickiego. KLIKNIJ, ABY ZOBACZYĆ PROGRAM.

– To niewiarygodne – tak policja komentuje zachowanie rodziców 16-latka. Chłopak, za ich zgodą, jeździł po okolicy samochodem, którym woził młodsze rodzeństwo. W trakcie ucieczki przed drogówką utknął w zaśnieżonym polu. Policjanci z ząbkowickiej drogówki zauważyli kierowcę, który nie miał zapiętych pasów. – Funkcjonariusze dali jadącemu samochodem osobowym wyraźne sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, ale ten nie miał zamiaru się podporządkować. Zamiast tego przyspieszył i zaczął uciekać – informuje komisarz Ilona Golec z policji w Ząbkowicach Śląskich. Utknął w śniegu Początkowo kierowcy w ucieczce nie przeszkadzały trudne warunki na drodze. Jak relacjonuje policjantka, jezdnia była oblodzona i zaśnieżona, a kierowca mimo to jechał coraz szybciej. – Przejechał przez wieś i skręcił w drogę gruntową. Gdy próbował wjechać na polną drogę, utknął w śniegu. Do auta policjanci dobiegli pieszo – opisuje przebieg zdarzenia Golec. Gdy zobaczyli, kto siedzi w samochodzie, oniemieli. – Zdziwienie było wielkie – podkreśla policjantka. Co tak bardzo zaskoczyło funkcjonariuszy? Pasażerami byli 9-letni chłopiec i 13-letnia dziewczynka. Za kierownicą siedział ich 16-letni brat. – W tym momencie innym samochodem przyjechała matka całej trójki. Okazało się, że 16-latek w rolę kierowcy wcielał się za zgodą ojca. To niewiarygodne, ale rodzice godzili się, żeby woził ze sobą młodsze rodzeństwo – przekazuje policjantka. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny.

Polskie Radio Wrocław (21.03.2018) opublikowało relację na temat uruchomionej niedawno bardzo nietypowej wypożyczalni rowerów. KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁUCHAĆ CAŁĄ AUDYCJĘ

W Głuszycy i Jedlinie Zdroju udostępniono mieszkańcom rowery elektryczne. Nowe wypożyczalnie rowerów uruchomiono dziś w Głuszycy i Jedlinie Zdroju. To efekt wspólnego porozumienia, które gminy podpisały z pomysłodawcą gminą Świeradów-Zdrój, w styczniu tego roku. – Rowery ułatwią przemieszczanie się po górzystym terenie – mówi burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel. – Od tej pory górzyste ścieżki rowerowe będą dostępne nie tylko dla osób, które regularnie trenują – mówi Roman Głód – burmistrz Głuszycy. O ile samo wypożyczenie jest bezpłatne, to już opóźnienie w zwrocie będzie karane finansowo. Przy wypożyczeniu na weekend, gmina dodaje także ładowarkę. W Jedlinie rowery czekają na mieszkańców w urzędzie miasta, natomiast w Głuszycy – w centrum kultury przy ulicy Grunwaldzkiej. W obydwu wypożyczalniach stacjonuje po 6 jednośladów.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt  z nami – poprzez formularz TWOJA INFORMACJA. Zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.