Gmina Ząbkowice Śląskie otrzymała 99 922 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników z Urzędu Wojewódzkiego.

Dzięki temu programowi młodzi pracownicy zyskają nowe kwalifikacje, a pracodawcy zyskają lepszych pracowników. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do włączania się w ten program – szczegółowych informacje uzyskają Państwo w wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.