Blisko 10 milionów złotych ze środków zewnętrznych na realizację ponad 25 różnych projektów pozyskała od 1 stycznia 2017 roku Gmina Ząbkowice Śląskie.

Na tę kwotę składają się między innymi zadania dotyczące przebudowy ulic Kamienieckiej i Piastowskiej oraz dróg na terenie wiejskim. Środki zewnętrzne przeznaczone zostaną także na rewitalizację sześciu podwórek w Ząbkowicach Śląskich oraz kamienic w centrum miasta. Dzięki dofinansowaniu unijnemu wyremontowany zostanie Park Miejski przy stadionie oraz cmentarz przy ulicy 1 Maja. Stworzona zostanie także nowa atrakcja turystyczna tj. Labirynt Luster. Pozyskane fundusze przeznaczone zostały także na budowę dwóch siłowni zewnętrznych na terenie miasta, modernizację przejścia dla pieszych, zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz sprzętu komputerowego.

Środki zewnętrzne to jednak nie tylko projekty infrastrukturalne ale także wsparcie dla mieszkańców. Pomoc dla osób objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej, ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców na ekologiczne czy też dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów to kolejne projekty realizowane przy wsparciu zewnętrznych źródeł dofinansowania przez Gminę Ząbkowice Śląskie.