2 lutego 2018 r. na plebanii Parafii Św. Jerzego w Ziębicach odbyło się zebranie Ziębickiego Koła Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta podsumowujące działalność Koła w 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyło 14 członków Koła: prezes ks. Bogusław Konopka, wiceprezes Andrzej Regner, członkowie Zarządu: Grażyna Moczarna, Maria Klimowicz, Mariusz Szczepanowski, Jerzy Koprowski, członkowie Komisji Rewizyjnej: Helena Emerling i Maria Gąsior oraz członkowie Koła: Halina Wapniewska, Zofia Soroko, Halina Marcinków, Danuta Kudryńska, Bogusława Załoba i Kazimierz Głowacki.

Działalność Koła skoncentrowana była w poprzednim roku kalendarzowym na współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu. W pierwszej połowie roku Koło prowadziło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Ziębice w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016. Akcja zakończona została 14 czerwca, a w ramach akcji każdy zakwalifikowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkaniec naszej Gminy mógł otrzymać ponad 50 kg artykułów spożywczych w tym: makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg,  powidła śliwkowe 1,20 kg,  gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg,  filet z makreli w oleju 1,36 kg,  szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg. W ramach akcji Ziębickie Koło Pomocy im. Św. Brata Alberta wydało ponad 75,5 ton żywności dla 657 rodzin, co stanowi ponad 1600 osób.

W sumie do Gminy Ziębice trafiła żywności o wartości prawie 350 000 zł. Można powiedzieć, że była to największa pomoc żywnościowa dla mieszkańców w historii Gminy Ziębice. Podkreślić należy zaangażowanie wielu mieszkańców Gminy Ziębice zarówno przy rozładunku żywności, jak także przy jej wydawaniu. Szczególnie proces wydawania artykułów żywnościowych wymagał zdyscyplinowania i poświęcenia, ponieważ przez ponad trzy miesiące w każdy wtorek i czwartek niezbędna była obecność wyznaczonych osób w magazynie żywnościowym. Była to bardzo ciężka praca, ponieważ dziennie wydawanych było ponad 150 paczek.

Szczególne podziękowania należą się Pani Lucynie Hamela odpowiedzialnej za dystrybucję żywności w ramach programu. Dzięki jej zaangażowaniu i bezinteresownej wielogodzinnej pracy udało się sprawnie wydać tak dużą ilość artykułów żywnościowych. Oprócz niej w dystrybucji pomagali: Pan Krzysztof Hamela, Pani Grażyna Skibińska, Pan Stanisław Skibiński, Pani Iwona Siwek, Pani Helena Emerling, Pani Halina Wapniewska, Pani Grażyna Moczarna, Pani Małgorzata Koprowska, Pani Zdzisława Siwik, Pani Jadwiga Kotlik, Pani Danuta Bednarska, Pani Elżbieta Chrzanowska, Pani Maria Dąbrowska, Pani Krystyna Matunin, Pani Monika Polak, Pan Andrzej Polak, Pan Adam Tatarski, Pani Eleonora Chorążak, Pan Henryk Stolarek, Pani Ewa Bąk, Pani Maria Adamowska, Pani Anna Nachyła, ks. Proboszcz Bogusław Konopka i Pan Andrzej Regner. Wielkie podziękowania za realizację programu należą się także Pani Justynie Smalec – kierownikowi MGOPS w Ziębicach oraz Pani Elżbiecie Dużyńskiej, a także pracownikom socjalnym bez pomocy których nie byłoby możliwości przeprowadzenia akcji na terenie naszej gminy oraz Państwu Firgang. Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu byli Prezes Koła ks. Bogusław Konopka i Wiceprezes Andrzej Regner.

We wrześniu Koło podpisało umowę, na podstawie której rozpoczęło akcję dystrybucji artykułów spożywczych do najbardziej potrzebujących mieszkańców  Gminy Ziębice również w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  realizowanego tym razem w Podprogramie 2017. W ramach Podprogramu 2017 do Gminy Ziębice trafi ponownie ponad 70 ton żywności o wartości przekraczającej 350 000 zł, a każdy zakwalifikowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieszkaniec naszej Gminy otrzyma zestaw ponad 50 kg artykułów spożywczych obejmujący: makaron jajeczny 4,5 kg, makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg, ryż biały 4 kg,  herbatniki maślane 0,6 kg, mleko UHT 7l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,  groszek z marchewką 4 kg, fasola biała 4 kg, koncentrat pomidorowy 1,76 kg,  powidła śliwkowe 1,5 kg,  gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,  filet z makreli w oleju 1,7 kg,  szynka drobiowa 3 kg, szynka wieprzowa mielona 2,1 kg, pasztet wieprzowy 0,64 kg, cukier biały 4 kg, buraczki wiórki 1,05, kasza gryczana 2 kg, olej 4l.

Osobą odpowiedzialną za dystrybucję jest tym razem Pani Jolanta Janik, a za realizacje programu odpowiedzialni jak poprzednio są Prezes i Wiceprezes Koła. Do pomocy w przeprowadzeniu akcji, a dokładnie w prace rozładunkowe artykułów żywnościowych, włączył się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach za co wielkie podziękowania należą się Pani Dyrektor ZSP Joannie Smętkiewicz, opiekunowi wolontariatu Pani Danucie Woyciechowskiej, a przede wszystkim uczniom oraz nauczycielom zaangażowanym w sam rozładunek.

Ziębickie Koło zorganizowało również w 2017 r. spotkania z samotnymi mieszkańcami Ziębic, a dokładnie Śniadanie Wielkanocne oraz Wigilię. W spotkaniach brało udział około 15 osób, a Koło reprezentowane był podczas Śniadania Wielkanocnego przez Prezesa ks. Bogusława Konopkę oraz Wiceprezesa Pana Andrzeja Regnera. Dodatkowo w Wigilii Koło reprezentował wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach Pan Mariusz Szczepanowski.

Koło włączyło się także do organizacji Mikołajek w Parafii Św. Jerzego w Ziębicach. Z funduszy Koła zakupiono słodycze na ok. 30 paczek, które trafiły dzięki zaangażowaniu Pani Danuty Kudryńskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach  dla najbardziej potrzebujących najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

W dniach 29-30 września 2017 r. Ziębickie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zorganizowało w ramach ogólnopolskiej akcji „Podziel się Dobrym Posiłkiem” zbiórkę żywności w ziębickim supermarkecie Tesco. Akcja zorganizowana została we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu. W ciągu dwóch dni zebrano 114 kg żywności, która została przekazana potrzebującym rodzinom z terenu Gminy Ziębice. Koordynatorem akcji w Ziębicach był Wiceprezes Koła Pan Andrzej Regner. Wolontariuszami podczas zbierania artykułów żywnościowych byli ks. Bogusław Konopka – Prezes Koła Ziębickiego, Wiceprezes oraz uczennice klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach: Martyna Smętkiewicz, Hanna Czubala, Oliwia Bomba, Oliwia Chwedeczko, Mariola Nenkin, Aleksandra Świdzińska. Podziękowania za pomocą w przeprowadzeniu akcji należą się także personelowi supermarketu TESCO, a także Pani Grażynie Skalińskiej oraz Pani Danucie Kudryńskiej – nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach.

W planach Koła na 2018 rok jest kontynuacja Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, udział w Podprogramie 2018 (być może z rozszerzeniem akcji na Ząbkowice Śl.), spotkania dla samotnych (Śniadanie Wielkanocne, Wigilia), Mikołajki, wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży,  wyjazd dla seniorów.

Koło zwraca się z prośbą o odpisywanie 1% podatku dochodowego na bogatą działalność. Pieniądze z całą pewnością trafią do tych najbardziej potrzebujących. Dane na PIT: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta KRS 00000 69581 z dopiskiem Koło Ziębickie. DOPISEK JEST NIEZBĘDNY, ŻEBY PIENIĄDZE TRAFIŁY DO GMINY ZIĘBICE.

Andrzej Regner – wiceprezes Koła